Hledaný výraz "Africa/pd7882/hroch-obojzivelny-hippopotamus-amphibius-african-hippo-okavango-delta-botswana"