Hledaný výraz "owl/pd7811/scops-owl-otus-scops-vyrecek-maly-madzharovo-eastern-rhodopes-bulgaria"