České orchideje, seznam druhů

Občas s humorem říkám, že v přírodě fotografuji vše, co se hýbe - třeba i kytky ve větru. Můj botanický zájem je ale velmi omezený. Zaměřil jsem se zejména na čeleď Vstavačovité (Orchidaceae) a s různou intenzitou se jim s fotoaparátem věnuji 16 let. V České republice je nyní známo (lze ověřit, že alespoň jednou za čas vykvetou) okolo 60 druhů orchidejí, které jako by sem vůbec nepatřily a v detailu připomínají spíše posly z tropů. Mnoho druhů je v Česku na pokraji vyhynutí, kdy lze najít pouze několik rostlin.


Přestože už jsem v Česku fotografoval všechny druhy orchidejí, pracuji na svém projektíku dál. Fázi soukromého mapování výskytu a rozšíření na území České republiky mám po navštívení 180 lokalit až na pár výjimek za sebou a pro nadcházející roky mě čeká část další. U vytipovaných druhů a na příhodných lokalitách a ve vhodných podmínkách se k orchidejím vrátit a dostat do fotografií něco víc. Nejen pro sebe jsem ale zatím připravil souhrn již fotografovaných druhů.

Související odkazy
Individualní workshop, fotografování českých orchidejí
Fotografický workshop Květy rostlin, Bílé Karpaty
Články o fotografovnání orchidejí
Fotografie orchidejí ve fotobance ShutterstockTořič čmelákovitý Holubyho (Ophrys holoserica subsp. holubyana) Late Spider Orchid

Tořič čmelákovitý Holubyho (Ophrys holoserica subsp. holubyana) Late Spider Orchid, Ekologie: mírné pahorkatiny, pastviny a louky, lesostepi, vápnitý podklad, Doba květu: půlka května – začátek června; Rozšíření v ČR: Bílé Karpaty; Poznámka: druh je znám pouze z několika málo lokalit, hybridní původ, velká variabilita 

Tořič pavoukonosný (Ophrys sphegodes) Early Spider Orchid

Tořič pavoukonosný (Ophrys sphegodes) Early Spider Orchid, Ekologie: mírné pahorkatiny, travnaté a křovinaté stráně vystavené slunci; Doba květu: první týden v květnu; Rozšíření v ČR: na dvou lokalitách v Bílých Karpatech; Poznámka: na území Česka se záhadně objevil v roce 2014 a počty se zvyšují, v roce 2022 to už bylo 18 rostlin.

Tořič včelonosný (Ophrys apifera) Bee Orchid

Tořič včelonosný (Ophrys apifera) Bee Orchid, Ekologie: mírné pahorkatiny, travnaté a křovinaté stráně vystavené slunci, na živiny bohaté půdy, Doba květu: půlka června – začátek července; Rozšíření v ČR: jižní a střední Morava; Poznámka: aktuálně objeveny nové lokality v Českém Středohoří a u Vědlic, samosprašný

Tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera) Fly Orchid

Tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera) Fly Orchid, Ekologie: pahorkatiny, řídké lesy, pastviny a stráně, suší půdy na vápenci, Doba květu: začátek května; Rozšíření v ČR: pouze v Česku (České Středohoří, střední Čechy); Poznámka: je podivné, že ačkoli v Česku a na Slovensku roste, na Moravě ani kvítek

Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum) Ghost Orchid

Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum) Ghost Orchid, Ekologie: podhůří a hory, vlhká stinná místa, na mechu v lesích, Doba květu: začátek července; Rozšíření v ČR: Šumava, Krkonoše, u Brna; Poznámka: velmi nepravidelné kvetení, klidně se může objevit na lokalitách, kde je pokládán za vyhynulý

Okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) Sword-leaved Helleborine

Okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) Sword-leaved Helleborine, Ekologie: nížiny až hory, listnaté lesy, křoviny, humózní půdy na vápencích a opukách; Doba květu: květen - červen; Rozšíření v ČR: roztroušeně po celém území; Poznámka: úzké listy, zcela chybí v jižních Čechách

Okrotice červená (Cephalanthera rubra) Red Helleborine

Okrotice červená (Cephalanthera rubra) Red Helleborine, Ekologie: nížiny a podhůří, suché lesy, lesostepi, na vápenci; Doba květu: konec května - červen; Rozšíření v ČR: Český kras, Bílé Karpaty, roztroušeně po celém území; Poznámka: v některých částech Česka zcela chybí


Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) White Helleborine

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) White Helleborine, Ekologie: nížiny a pahorkatiny, světlé listnaté lesy, suché lesostepi, na bazických horninách; Doba květu: květen - červen; Rozšíření v ČR: roztroušeně po celém území; Poznámka: oproti okrotici dlouholisté má znatelně širší listy

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) Lady's Slipper Orchid

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) Lady's Slipper Orchid, Ekologie: velmi roztroušeně v listnatých lesích, stráně na vápenci, Doba květu: druhá polovina května; Rozšíření v ČR: asi 30 lokalit v Čechách a na Moravě; Poznámka: jediný zástupce podčeledi Cypripedioideae v západní a střední Evropě

Smrkovník plazivý (Goodyera repens) Creeping Lady's-Tresses

Smrkovník plazivý (Goodyera repens) Creeping Lady's-Tresses, Ekologie: hory, pahorkatiny, borové a smrkové lesy, suché půdy, Doba květu: červenec; Rozšíření v ČR: jižní a stření Čechy, Morava; Poznámka: v osmdesátých létech byl v Čechách pokládán za vyhynulý, ale v posledních letech se jeho počty zvyšují

Hnědenec zvrhlý (Limodorum abortivum) Violet Limodore

Hnědenec zvrhlý (Limodorum abortivum) Violet Limodore, Ekologie: nížiny a pahorkatiny, řídké lesy na vápencích; Doba květu: červen - červenec; Rozšíření v ČR: velmi vzácně na jižní Moravě; Poznámka: nevykvétá každoročně a kvete poměrně krátce

Bradáček srdčitý (Listera cordata) Lesser Twayblade

Bradáček srdčitý (Listera cordata) Lesser Twayblade, Ekologie: podmáčené lesní louky, rašeliniště, mechové smrčiny, kosodřevina; Doba květu: konec června; Rozšíření v ČR: Šumava, Jeseníky; Poznámka: velmi drobná orchidej (5 – 8 cm), kterou lze velmi snadno přehlédnout, kriticky ohrožený druh

Bradáček vejčitý (Listera ovata) European Common Twayblade

Bradáček vejčitý (Listera ovata) European Common Twayblade, Ekologie: nejčastěji nížiny a pahorkatiny, křoviny a louky na kraji lesů; Doba květu: květen - červenec; Rozšíření v ČR: hojně po celém území Česka; Poznámka: poměrně běžná orchidej

Rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis) Pyramidal Orchid

Rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis) Pyramidal Orchid, Ekologie: nížiny, polostepi, louky, pastviny, stráně s keři, výrazně vápnomilný, Doba květu: druhá polovina června; Rozšíření v ČR: Bílé Karpaty a čtyři lokality v Českém krasu; Poznámka: v Čechách pouze na několika poměrně bohatých lokalitách Karlštejnska

Měkčilka jednolistá (Malaxis monophyllos) Single-leaved Bog Orchid

Měkčilka jednolistá (Malaxis monophyllos) Single-leaved Bog Orchid, Ekologie: pahorkatiny až hory, vlhké lesy a louky na kraji lesa; Doba květu: konec června; Rozšíření v ČR: severní Morava, jižní a západní Čechy, velmi vzácně; Poznámka: druh ohrožený destrukcemi svého biotopu

Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) Bird's-nest Orchid

Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) Bird's-nest Orchid, Ekologie: nížiny až hory, stinné listnaté lesy, humózní půda; Doba květu: květen - červen; Rozšíření v ČR: roztroušeně po celém území; Poznámka: poměrně hojný druh orchideje

Běloprstka bělavá (Leucorchis albida) Small White Orchid

Běloprstka bělavá (Leucorchis albida) Small White Orchid, Ekologie: horské louky na kraji lesa, zpevněné sutě, středně vlhké; Doba květu: konec června – začátek července; Rozšíření v ČR: pouze vzácně na Šumavě a v Krušných horách; Poznámka: dříve se běloprstka bělavá vyskytovala i na Žďárských vrších

Hlavinka horská (Traunsteinera globosa) Globe Orchid

Hlavinka horská (Traunsteinera globosa) Globe Orchid, Ekologie: podhůří a hory, horské suché i vlhké pastviny, louky; Doba květu: červen - červenec; Rozšíření v ČR: jihovýchodní Morava; Poznámka: v minulosti byl druh k nalezení i v Českém Středohoří

Hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) Yellow Widelip ORchid

Hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) Yellow Widelip Orchid, Ekologie: nížiny a pahorkatiny, mechovité bažiny a slatiny, rašeliniště; Doba květu: červen; Rozšíření v ČR: Českolipsko a jedna lokalita na Moravě; Poznámka: velmi vzácný druh, který postupně ubývá

Vstavač bledý (Orchis pallens) Pale-flowered Orchid

Vstavač bledý (Orchis pallens) Pale-flowered Orchid, Ekologie: pahorkatiny, světlé lesy, křoviny, vápnité půdy; Doba květu: konec dubna - začátek května; Rozšíření v ČR: roztroušeně na Moravě, v Čechách pouze tři lokality; Poznámka: v Česku první kvetoucí orchidej

Vstavač bahenní (Orchis  palustris) Lax-flowered Orchid

Vstavač bahenní (Orchis palustris) Lax-flowered Orchid, Ekologie: nejčastěji nížiny, bažinné louky a slatiny, mokré vápnité půdy; Doba květu: začátek června; Rozšíření v ČR: Polabí a jihovýchodní Morava; Poznámka: na území Česka poměrně vzácná orchidej

Vstavač vojenský (Orchis militaris) Military Orchid

Vstavač vojenský (Orchis militaris) Military Orchid, Ekologie: nížina a podhůří, světlé lesy, křoviny, louky, stráně; Doba květu: půlka května – půlka června; Rozšíření v ČR: velmi vzácně ve středních Čechách, jižní a severní Morava; Poznámka: běžnější zástupce českých orchidejí

Vstavač mužský (Orchis mascula) Early Purple Orchid

Vstavač mužský (Orchis mascula) Early Purple Orchid Ekologie: pahorkatiny a hory, louky a světlé lesy, suché půdy; Doba květu: začátek května; Rozšíření v ČR: Bílé Karpaty, Hostýnské vrchy, Javorníky, Beskydy, Český Kras; Poznámka: na jaře jedna z prvních kvetoucích orchidejí

Vstavač nachový (Orchis purpurea) Lady Orchid

Vstavač nachový (Orchis purpurea) Lady Orchid, Ekologie: nížiny a pahorkatiny, světlé lesy, lesní světliny, stráně s křovinami; Doba květu: začátek května; Rozšíření v ČR: roztroušeně ve středních Čechách, jižní a jihovýchodní Morava; Poznámka: na vhodných lokalitách se snadno kříží se vstavačem vojenským

Vstavač osmahlý letní (Orchis ustulata ssp. aestivalis) Late Burnt

Vstavač osmahlý letní (Orchis ustulata ssp. aestivalis) Late Burnt Orchid, Ekologie: nížiny a podhůří, pastviny, stráně s křovinami, okraje lesa; Doba květu: konec června; Rozšíření v ČR: vzácně Bílé Karpaty a Vsetínské Vrchy; Poznámka: pozdější doba květu než u vstavače osmahlého pravého

Vstavač kukačka (Orchis morio ssp. morio) Green-veined Orchid

Vstavač kukačka (Orchis morio ssp. morio) Green-veined Orchid, Ekologie: nížina a podhůří, louky a pastviny, vlhké půdy; Doba květu: začátek května; Rozšíření v ČR: jižní Čechy (Šumava), jižní Morava; Poznámka: v minulosti nejběžnější vstavač, na hodně lokalitách však vyhynul

Vemeníček zelený (Coeloglossum viride) Frog Orchid

Vemeníček zelený (Coeloglossum viride) Frog Orchid, Ekologie: pahorkatiny až do alpínského stupně, louky, vřesoviště; Doba květu: konec května; Rozšíření v ČR: Šumava, Bílé Karpaty; Poznámka: jedna z nejméně nápadných orchidejí, často ji v terénu přehlédnete i když do třech metrů jsou desítky kytek

Vstavač osmahlý pravý (Orchis ustulata ssp. ustulata) Burnt Orchid

Vstavač osmahlý pravý (Orchis ustulata ssp. ustulata) Burnt Orchid, Ekologie: nížiny a podhůří, suché louky a stráně, pastviny; Doba květu: květen - červen; Rozšíření v ČR: vzácně v severních, středních a jižních Čechách, jižní Morava; Poznámka: počet jeho lokalit je velmi malý

Jazýček jaderský (Himantoglossum adriaticum) Adriatic Lizard Orchid

Jazýček jaderský (Himantoglossum adriaticum) Adriatic Lizard Orchid, Ekologie: louky, okraje lesů, křovinaté suché stráně, rozvolněné terény; Doba květu: polovina června; Rozšíření v ČR: pouze jedna lokalita na západní Moravě; Poznámka: přestože že vyskytoval na poslední české lokalitě ještě před pár lety poměrně hojně, poslední čtyři roky tam nevykvetla ani jedna nebo pouze jedna kytka

Vstavač trojzubý pravý (Orchis tridentata ssp. tridentata) Toothed Orchid - Three-toothed Orchid

Vstavač trojzubý pravý (Orchis tridentata ssp. tridentata) Toothed Orchid - Three-toothed, Orchid Ekologie: pahorkatiny, louky, stráně s křovinami; Doba květu: začátek května; Rozšíření v ČR: pouze velmi vzácně na jižní a střední Moravě; Poznámka: snadno se kříží, například s O. ustulata (Vstavač Dietrichův),

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) Lesser Butterfly-orchid

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) Lesser Butterfly-orchid, Ekologie: nížiny až hory, louky a stráně s křovinami, světlejší lesy; Doba květu: květen - červenec; Rozšíření v ČR: hojně po celém území; Poznámka: vyskytuje se i v severní Africe, opylován nočními motýly

Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) Greater Butterfly-orchid

Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) Greater Butterfly-orchid, Ekologie: nížiny až hory, louky a stráně s křovinami, světlejší lesy; Doba květu: květen - červenec; Rozšíření v ČR: Šumava, Novohradské hory, Polabí, jižní Morava; Poznámka: opylován nočními motýly

Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) Common Spotted-orchid

Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) Common Spotted-orchid, Ekologie: louky, pastviny a rašeliniště v podhůří, vlhčí vápnité půdy, Doba květu: konec června - červenec; Rozšíření v ČR: Šumava, Krušné hory, Krkonoše, Bílé Karpaty, Jeseníky; Poznámka: vzhled jednotlivých rostlin se může značně lišit

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) Elder-flowered Orchid

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) Elder-flowered Orchid, Ekologie: podhůří a hory, louky a pastviny, humózní půdy; Doba květu: duben až květen; Rozšíření v ČR: vzácně v jižních (Šumava) a severních Čechách, více na Moravě; Poznámka: dvě barevně výrazně odlišné žluté a růžovočervené formy, na jaře první kvetoucí prstnatec

Prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) Broad-leaved Marsh Orchid

Prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) Broad-leaved Marsh Orchid, Ekologie: louky v nížinách, pahorkatinách a na horách; Doba květu: květen - červen; Rozšíření v ČR: po celém území ČR; Poznámka: nejběžnější český prstnatec

Prstnatec pleťový pravý (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata) Early Marsh Orchid

Prstnatec pleťový pravý (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata) Early Marsh Orchid, Ekologie: nížiny a podhůří, bažiny, rašelinné a výrazně podmáčené louky, pastviny; Doba květu: konec května; Rozšíření v ČR: v jižních Čechách, Polabí, východní Morava; Poznámka: rostlina je značně variabilní, jak vzrůstem, tak i barvou a kresbou květů

Prstnatec český (Dactylorhiza bohemica) Czech Orchid

Prstnatec český (Dactylorhiza bohemica) Czech Orchid, Ekologie: pahorkatina, vápnitá slatiniště, slatinné louky, vlhké půdy, Doba květu: konec června; Rozšíření v ČR: pouze jediná lokalita na Českolipsku; Poznámka: endemit České republiky, vznikl hybridizací jiných prstnatců

Prstnatec Fuchsův Sóův (Dactylorhiza fuchsii ssp. soóana) Common Spotted-orchid

Prstnatec Fuchsův Sóův (Dactylorhiza fuchsii ssp. soóana) Common Spotted-orchid, Ekologie: pahorkatiny, na kraji lesa, na vlhké vápnité půdě; Doba květu: konec června; Rozšíření v ČR: pouze několik málo lokalit v Bílých Karpatech; Poznámka: nedá se úplně jasně hovořit o druhu, ale někteří autoři si za ním stojí

Prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica) Spotted Orchid

Prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica) Spotted Orchid, Ekologie: humózní půdy na slatiništích, malé louky na kraji lesa; Doba květu: konec června; Rozšíření v ČR: pouze několik malých lokalit na východní Moravě; Poznámka: patří mezi naše nejvzácnější orchideje

Prstnatec transteinerův rašelinný (Dactylorhiza traunsteinerii ssp. turfosa) Broad-leaved Marsh Orchid

Prstnatec transteinerův rašelinný (Dactylorhiza traunsteinerii ssp. turfosa) Broad-leaved Marsh Orchid, Ekologie: vyšší horské polohy, rašeliniště s mechy; Doba květu: konec června – začátek července; Rozšíření v ČR: několik lokalit na Šumavě a v Krušných horách; Poznámka: jako nový popsán v osmdesátých letech minulého století

Prstnatec karpatský (Dactylorhiza carpatica) Carpathian Orchid

Prstnatec karpatský (Dactylorhiza carpatica) Carpathian Orchid, Ekologie: lesní vápnité slatiniště, luční prameniště, Doba květu: konec května – začátek června; Rozšíření v ČR: pouze jediná lokalita v Bílých Karpatech; Poznámka: ohrožen svojí vzácností, na lokalitě pouze několik málo desítek rostlin

Prstnatec plamatý pravý (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) Spotted Orchid

Prstnatec plamatý pravý (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) Spotted Orchid, Ekologie: pahorkatiny, výrazně vlhké a mokré slatiny a rašeliniště; Doba květu: konec června; Rozšíření v ČR: s jistotou pouze na jediné lokalitě na Českolipsku; Poznámka: blízcí příbuzní snad v Krušných horách

Prstnatec Braunův (Dactylorhiza × braunii) Braun Orchid

Prstnatec Braunův (Dactylorhiza × braunii) Braun Orchid, Ekologie: od nížin po pahorkatiny, vlhké louky na kraji lesa; Doba květu: konec června – začátek července; Rozšíření v ČR: jižní Čechy a České Středohoří; Poznámka: jedná se křížence, vyskytuje se tam, kde spolu s prsnatcem májovým roste prsnatec Fuchsův

Pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea ssp. conopsea) Common Fragrant Orchid

Pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea ssp. conopsea) Common Fragrant Orchid, Ekologie: pahorkatiny, okraje lesů, slatiny; Doba květu: konec května - červen; Rozšíření v ČR: roztroušeně po celém území, na Moravě častější; Poznámka: sušší i vlhčí místa

Pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora) Marsh frog orchid

Pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora) Marsh frog orchid, Ekologie: nížiny a pahorkatiny, slatinné louky a prameniště, vápnité půdy; Doba květu: červen - červenec; Rozšíření v ČR: vzácně v Českém Středohoří, jižní Morava; Poznámka: druh nebyl ještě v nedávné minulosti odlišován od pětiprstky žežulníku

Švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis) Autumn Lady's-tresses

Švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis) Autumn Lady's-tresses, Ekologie: podhůří, suché pastviny; Doba květu: srpen a září; Rozšíření v ČR: pouze dvě lokality (Pošumaví a Českomoravská vrchovina); Poznámka: nejpozději kvetoucí česká orchidej

Korálice trojklaná (Corallorhiza trifida) Coralroot Orchid

Korálice trojklaná (Corallorhiza trifida) Coralroot Orchid, Ekologie: v nížinách a horách, lesy, vlhčí humózní půdy, Doba květu: konec května; Rozšíření v ČR: Šumava, Krkonoše, Liberecko, Jeseníky, Moravský kras; Poznámka: v Čechách už pouze vzácně, ve vyšších polohách

Kruštík bahenní (Epipactis palustris) Marsh Helleborine

Kruštík bahenní (Epipactis palustris) Marsh Helleborine, Ekologie: slatiny a prameniště v nížinách až horách, vlhké bažinaté louky; Doba květu: červen až červenec; Rozšíření v ČR: Polabí, jižní Čechy, běžnější na Moravě; Poznámka: v Česku pouze vzácně

Kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) Mueller's Helleborine

Kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) Mueller's Helleborine, Ekologie: pahorkatiny a hory, světlé lesy a lesní stráně, vápnité půdy; Doba květu: červenec a srpen; Rozšíření v ČR: vzácně ve středních a východních Čechách, Bílé Karpaty, Hostýnské vrchy; Poznámka: vzácně kříženci s jinými druhy kruštíků

Kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla) Small-leaved Helleborine

Kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla) Small-leaved Helleborine, Ekologie: nejčastěji bučiny v pahorkatinách, vápnité humózní půdy; Doba květu: druhá polovina června; Rozšíření v ČR: především Bílé Karpaty, v Čechách na dvou lokalitách; Poznámka: drobný kruštík, který kvete velmi krátce

Kruštík pontický (Epipactis pontica) Pontic Helleborine

Kruštík pontický (Epipactis pontica) Pontic Helleborine, Ekologie: pahorkatiny ve stinných listnatých lesích; Doba květu: konec července; Rozšíření v ČR: Ždánický les, Bílé Karpaty; Poznámka: druh popsán v roce 1975 v Turecku

Kruštík širolistý oddálený (Epipactis helleborine orbicularis) Broad-leaved Helleborine

Kruštík širolistý oddálený (Epipactis helleborine orbicularis) Broad-leaved Helleborine, Ekologie: pahorkatiny, suché vápnité půdy v borových lesích; Doba květu: začátek července; Rozšíření v ČR: České Středohoří, Brněnsko, v Čechách častější; Poznámka: kvete o tři týdny dříve než kruštík širolistý pravý

Kruštík Tallósův (Epipactis tallosii) Tallos' Helleborine

Kruštík Tallósův (Epipactis tallosii) Tallos' Helleborine, Ekologie: v nížinách až pahorkatině, lužní lesy, okraje vodních ploch; Doba květu: konec července; Rozšíření v ČR: především Bílé Karpaty; Poznámka: poměrně nedávno popsaný druh orchideje pravděpodobně s rozsáhlejším rozšířením

Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) Violet Helleborine

Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) Violet Helleborine, Ekologie: nížiny a hory, stinné listnaté lesy, humózní půdy; Doba květu: červenec a srpen; Rozšíření v ČR: vzácně ve středních Čechách, Bílé Karpaty, Českomoravská vrchovina; Poznámka: roztroušeně

Kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) Dark Red Helleborine or Royal Helleborine

Kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) Dark Red Helleborine or Royal Helleborine, Ekologie: nížiny a hory, lesy a křoviny, cesty; Doba květu: červen - červenec; Rozšíření v ČR: v jižních Čechách, vzácný na Moravě; Poznámka: může mít barevně odlišné květy (žluté, bílé)

Kruštík Greuterův (Epipactis greuteri) Orchid

Kruštík Greuterův (Epipactis greuteri) Orchid, Ekologie: stinné vlhké bukové a smrkové lesy v pahorkatinách; Doba květu: přelom července a srpna; Rozšíření v ČR: Křivoklátsko, Moravský kras, Hostýnské a Vizovické vrchy; Poznámka: popsán až v roce 1981, v ČR nalezen v roce 1985

Kruštík ostrokvětý pravý  (Epipactis leptochila subsp. leptochila) Orchid

Kruštík ostrokvětý pravý (Epipactis leptochila subsp. leptochila) Orchid, Ekologie: listnaté lesy, stinná habřina; Doba květu: první půlka července; Rozšíření v ČR: České Středohoří; Poznámka: vzácná orchidej objevená v Česku v roce 2008

Měkkyně bažinná (Hammarbya paludosa) Bog Orchid

Měkkyně bažinná (Hammarbya paludosa) Bog Orchid, Ekologie: rašeliniště a bažinaté louky s mechem, roste zejména na mechových bultech; Doba květu: druhá polovina července; Rozšíření v ČR: pouze na Tachovsku a Českolipsku; Poznámka: velmi drobná, možná nejvzácnější orchidej v Česku
Fotograf
Ondřej Prosický
Ondřej Prosický

se ve své tvorbě zaměřuje na fotografování divoké přírody. Na snímcích chce nápaditě zaznamenat chování zvířat v jejich přirozeném prostředí. Fotografické workshopy a expedice zaměřené na přírodu organizuje od roku 2006, snímky publikuje v médiích a má za sebou více než čtyři desítky autorských výstav.

K jeho největším úspěchům patří účast ve finále prestižní fotografické soutěže Wildlife Photographer of the Year. Členem Asociace profesionální fotografů České republiky je od roku 2009. V květnu 2011 udělila Evropská federace profesionálních fotografů Ondřejovi Prosickému titul QEP (Qualified European Photographer) v kategorii Wildlife Photography a v témže roce získal v Bruselu ocenění FEP Landscape Golden Camera. Nejnovějšími oceněními jsou nominace a hlavní ceny soutěží Czech Press Photo, Czech Nature Photo a z Festival de l'Oiseau et de la Nature ve Francii.

Vloženo
12. 12. 2017 , kategorie: příroda, orchideje
Sdílejte s přáteli

Komentáře ke článku

(18 příspěvků)
Přidat komentář

Přidat komentář

Dobrý den.
U chaty na Vysočině jse mi objevylo nekolik exemplářů a nemohu určit druh. Každopadně jse jedna.o novou lokalitu dříve senzde nevyskytovaly.
Střevičník pantoflíček - Český kras, (dvě lokality), Prstnatec plamatý sedmihradský - Beskydy, Prstnatec bezový - Český kras, (3 lokality), Vstavač mužský znamenaný - Český kras, (2 lokality, na jedné bíle kvetoucí), Okrotice dlouholistá - Šumava, Kruštík bahenní - Šumava, polabí, Beskydy, Kruštík růžkatý - Úštěcko, Bradáček srdčitý - Krušné hory, Chebsko.
Dobrý den.Skvělá práce,užitečná a zajímavá.Prosím o pomoc.V širokém okolí mého bydliště se orchideje nevyskytují.Už dlouho při svých toulkách chodím kolem neobvyklé tostliny,která roste v lese nezvykle na kraji cesty ze štěrku.Zaujala mne vším.Teď vykvetla a já se dle vzhledu květu domnívám,že jde o orchidej.Mám foto,nemohu nikde na obrázcích ma ni narazit.Mohla bych Vás požádat o pomoc?Tato je jen jeden krásně rostlý exemplář.Míša z Českého lesa,Třemešné pod Přimdou.
Jirsa
Jo, tak tohle má smysl. Zdraví Jirsa
Karel Černý
Ondro, obdivuhodná práce, díky. Krásné fotky!
Jiří Plekanec
Snímky parádní . Ale v té druhovosti by jsi si měl udělat už trošku pořádek!
Dobrý den,na louce v Desné v Jizerských horách rozkvetly orchideje.Znala bych ráda jejich název. Poslala bych fotky.
Prosím o mail, kam mohu poslat fotku právě kvetoucí orchideje, kterou se mi nepodařilo zařadit. Našla jsem jich jen několik v blízkosti Tanvaldu.
Ke korálici trojklanné připište ještě Český kras. Je tom poměrně i častá, hojná.
Dobrý den, Pane Prosický, máme školní projekt, který pojednává o orchidejích České Republiky. Chtěli bychom použít vaše fotky v našem projektu, tak jsme se vás chtěli zeptat, zdali je to možné.
Předem děkujeme za odpověd´. Nashledanou.
mirobose@email.cz
Moc povedené fotky ,zdařilé stránky :o) díky nim jsem dnes mohla zistit co jsem viděla za orchidej .Byl to Kruštík širolistý :o) a místo je podhůří Jeseníků nad Janoušovem .Přeji další krásné fotky a nové objevy.
Dobrý den!
28. 4. vstavač osmahlý pravý kvete v počtu několik desítek u Vědlic.
Mám dojem, že jste prohodil popis fotek u vemeníků. Vemeník dvoulistý má brylky rovnoběžné, zelenavý dole oddálené a navíc ještě mezi nimi jsou
kříženci.
Zdraví Vás
RNDr. Stanislav Búth
Peter
krásne fotky! akurát ten fuchsi nominátny iste je minimálne asi kríženec, ak nie niečo iné a platanthery sú ako bolo povedané určené naopak, resp. prvý je najskôr kríženec (alebo chlorantha), druhé je bifolia. A Tomáš, Snědek nie je orchidea ;) i keď je minimálne rovnako zaujímavý a vzácnejší.
Moc hezká stránka, tak tyhle kvítky fotím...
Jen se mi zdá, že ty vemeníky jsou naopak - bifolia má brylky v květu rovnoběžné a chlorantha nahoře nejblíž, dole nejdál od sebe. Ale z těch fotek se to s jitotou nedá určit.
S pozdravem Honza.
Ahoj,
přede 2 lety jsem našel v Hostýnských vrších zcela bílou orchidej, podle informační cedule se jedná o Snědek pyrenejský okrohloplodý. Je toho celá louka-
dobré světlo TM
Držím palce k dalším úlovkům :-)
Vážně krása. Skvělý příspěvek!
Jedním slovem nádhera :) a ještě když je to z "domova".. ;)