České orchideje, seznam druhů (63)

Přestože jsem poslední dva roky našel jen čtyři další druhy českých orchidejí pracuji na svém projektíku dál. Fázi soukromého mapování výskytu a rozšíření vstavačovitých na území České republiky mám po navštívení 160 lokalit až na pár výjimek za sebou a pro nadcházející sezóny mě čeká část další. U vytipovaných druhů a na příhodných lokalitách se k orchidejím vrátit a dostat do fotografií něco víc. Nejen pro sebe jsem proto připravil krátký souhrn již fotografovaných druhů.

V České republice je nyní známo (lze ověřit, že alespoň jednou za čas vykvetou) okolo 60 druhů orchidejí. Jedná se o rostliny spadající do čeledi vstavačovité, které jsou výjimečné svými květy a v posledních desítkách let u některých druhů svojí nepopiratelnou vzácností.

 

Fotografický workshop Květy rostlin (české a slovenské orchideje)

 

Seznam druhů českých orchidejí fotografovaných v letech 2007 – 2016 (aktuálně 63 druhů)

Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum), Ghost Orchid Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum), Ghost Orchid Ekologie: podhůří a hory, vlhká stinná místa, na mechu v lesích, Doba květu: začátek července; Rozšíření v ČR: Šumava, Brněnsko; Poznámka: velmi nepravidelné kvetení, klidně se může objevit na lokalitách, kde je pokládán za vyhynulý

Tořič čmelákovitý Holubyho (Ophrys holoserica subsp. holubyana), Late Spider Orchid Tořič čmelákovitý Holubyho (Ophrys holoserica subsp. holubyana), Late Spider Orchid Ekologie: mírné pahorkatiny, pastviny a louky, lesostepi, vápnitý podklad, Doba květu: konec května – začátek června; Rozšíření v ČR: Bílé Karpaty; Poznámka: druh je znám pouze z několika málo lokalit, hybridní původ, velká variabilita  Tořič včelonosný (Ophrys apifera) Bee Orchid Tořič včelonosný (Ophrys apifera) Bee Orchid Ekologie: mírné pahorkatiny, travnaté a křovinaté stráně vystavené slunci, na živiny bohaté půdy, Doba květu: konec června – začátek července; Rozšíření v ČR: jižní a střední Morava; Poznámka: aktuálně objevena nová lokalita v Českém Středohoří, samosprašný Tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera) Fly Orchid Tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera) Fly Orchid Ekologie: pahorkatiny, řídké lesy, pastviny a stráně, suší půdy na vápenci, Doba květu: konec května - červen; Rozšíření v ČR: pouze v Česku (České Středohoří, střední Čechy); Poznámka: je podivné, že ačkoli v Česku a na Slovensku roste, na Moravě ani kvítek

Rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis) Pyramidal Orchid Rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis) Pyramidal Orchid Ekologie: nížiny, polostepi, louky, pastviny, stráně s keři, výrazně vápnomilný, Doba květu: druhá polovina června; Rozšíření v ČR: Bílé Karpaty a Český kras; Poznámka: v Čechách pouze na několika poměrně bohatých lokalitách Karlštejnska Korálice trojklaná (Corallorhiza trifida) Coralroot Orchid Korálice trojklaná (Corallorhiza trifida) Coralroot Orchid Ekologie: v nížinách a horách, lesy, vlhčí humózní půdy, Doba květu: konec května; Rozšíření v ČR: Šumava, Krkonoše, Liberecko, Jeseníky, Moravský kras; Poznámka: v Čechách už pouze vzácně, ve vyšších polohách Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) Lady's Slipper Orchid Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) Lady's Slipper Orchid Ekologie: velmi roztroušeně v listnatých lesích, stráně na vápenci, Doba květu: druhá polovina května; Rozšíření v ČR: asi 30 lokalit v Čechách a na Moravě; Poznámka: jediný zástupce podčeledi Cypripedioideae v západní a střední Evropě Smrkovník plazivý (Goodyera repens) Creeping Lady's-Tresses Smrkovník plazivý (Goodyera repens) Creeping Lady's-Tresses Ekologie: hory, pahorkatiny, borové a smrkové lesy, suché půdy, Doba květu: červenec; Rozšíření v ČR: jižní a stření Čechy, Morava; Poznámka: v osmdesátých létech byl v Čechách pokládán za vyhynulý, ale v posledních letech se jeho počty zvyšují Prstnatec český (Dactylorhiza bohemica) Czech Orchid Prstnatec český (Dactylorhiza bohemica) Czech Orchid Ekologie: pahorkatina, vápnitá slatiniště, slatinné louky, vlhké půdy, Doba květu: konec června; Rozšíření v ČR: pouze jediná lokalita na Českolipsku; Poznámka: endemit České republiky, vznikl hybridizací jiných prstnatců Prstnatec karpatský (Dactylorhiza carpatica) Carpathian Orchid Prstnatec karpatský (Dactylorhiza carpatica) Carpathian Orchid Ekologie: lesní vápnité slatiniště, luční prameniště, Doba květu: konec května – začátek června; Rozšíření v ČR: pouze jediná lokalita v Bílých Karpatech; Poznámka: ohrožen svojí vzácností, na lokalitě pouze několik málo desítek rostlin Prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii) Common Spotted-orchid Prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii) Common Spotted-orchid Ekologie: louky, pastviny a rašeliniště v podhůří, vlhčí vápnité půdy, Doba květu: konec června - červenec; Rozšíření v ČR: Šumava, Krušné hory, Krkonoše, Bílé Karpaty, Jeseníky; Poznámka: vzhled jednotlivých rostlin se může značně lišit Prstnatec Fuchsův Sóův (Dactylorhiza fuchsii ssp. soóana) Common Spotted-orchid Prstnatec Fuchsův Sóův (Dactylorhiza fuchsii ssp. soóana) Common Spotted-orchid Ekologie: pahorkatiny, na kraji lesa, na vlhké vápnité půdě; Doba květu: konec června; Rozšíření v ČR: pouze několik málo lokalit v Bílých Karpatech; Poznámka: nedá se úplně jasně hovořit o druhu, ale někteří autoři si za ním stojí Prstnatec pleťový pravý (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata) Early Marsh Orchid Prstnatec pleťový pravý (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata) Early Marsh Orchid Ekologie: nížiny a podhůří, bažiny, rašelinné a výrazně podmáčené louky, pastviny; Doba květu: konec května; Rozšíření v ČR: v jižních Čechách, Polabí, východní Morava; Poznámka: rostlina je značně variabilní, jak vzrůstem, tak i barvou a kresbou květů Prstnatec laponský (Dactylorhiza laponica) Lapland Marsh Orchid Prstnatec laponský (Dactylorhiza laponica) Lapland Marsh Orchid Ekologie: horské louky, pastviny, nejčastěji prameniště na vápenci; Doba květu: konec května; Rozšíření v ČR: jediná lokalita v Bílých Karpatech; Poznámka: výskyt v České republice je diskutabilní, názory se liší podle autora Prstnatec plamatý pravý (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) Spotted Orchid Prstnatec plamatý pravý (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) Spotted Orchid Ekologie: pahorkatiny, výrazně vlhké a mokré slatiny a rašeliniště; Doba květu: konec června; Rozšíření v ČR: s jistotou pouze na jediné lokalitě na Českolipsku; Poznámka: blízcí příbuzní snad v Krušných horách Prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica) Spotted Orchid Prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica) Spotted Orchid Ekologie: humózní půdy na slatiništích, malé louky na kraji lesa; Doba květu: konec června; Rozšíření v ČR: pouze několik malých lokalit na východní Moravě; Poznámka: patří mezi naše nejvzácnější orchideje Prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) Broad-leaved Marsh Orchid Prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) Broad-leaved Marsh Orchid Ekologie: louky v nížinách, pahorkatinách a na horách; Doba květu: květen - červen; Rozšíření v ČR: po celém území ČR; Poznámka: nejběžnější český prstnatec Prstnatec májový rašelinný (Dactylorhiza majalis ssp. turfosa) Broad-leaved Marsh Orchid Prstnatec transteinerův rašelinný (Dactylorhiza traunsteinerii ssp. turfosa) Broad-leaved Marsh Orchid Ekologie: vyšší horské polohy, rašeliniště s mechy; Doba květu: konec června – začátek července; Rozšíření v ČR: několik lokalit na Šumavě a v Krušných horách; Poznámka: jako nový popsán v osmdesátých letech minulého století Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) Elder-flowered Orchid Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) Elder-flowered Orchid Ekologie: podhůří a hory, louky a pastviny, humózní půdy; Doba květu: duben až květen; Rozšíření v ČR: vzácně v jižních (Šumava) a severních Čechách, více na Moravě; Poznámka: dvě barevně výrazně odlišné žluté a růžovočervené formy Prstnatec Traunsteinerův (Dactylorhiza traunsteineri) Narrow-Leaved Marsh-Orchid Prstnatec Traunsteinerův (Dactylorhiza traunsteineri) Narrow-Leaved Marsh-Orchid Ekologie: pahorkatiny, rašeliniště a rašelinné louky; Doba květu: konec června – začátek července; Rozšíření v ČR: pouze velmi vzácně na Šumavě, Klatovsko; Poznámka: velmi vzácný druh, přežívá na posledních lokalitách

Hnědenec zvrhlý (Limodorum abortivum) Violet Limodore Hnědenec zvrhlý (Limodorum abortivum) Violet Limodore Ekologie: nížiny a pahorkatiny, řídké lesy na vápencích; Doba květu: červen - červenec; Rozšíření v ČR: velmi vzácně na jižní Moravě; Poznámka: nevykvétá každoročně a kvete poměrně krátce Hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) Yellow Widelip Orchid Hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) Yellow Widelip Orchid Ekologie: nížiny a pahorkatiny, mechovité bažiny a slatiny, rašeliniště; Doba květu: červen; Rozšíření v ČR: Českolipsko a jedna lokalita na Moravě; Poznámka: velmi vzácný druh, který postupně ubývá Bradáček vejčitý (Listera ovata) European Common Twayblade Bradáček vejčitý (Listera ovata) European Common Twayblade Ekologie: nejčastěji nížiny a pahorkatiny, křoviny a louky na kraji lesů; Doba květu: květen - červenec; Rozšíření v ČR: hojně po celém území Česka; Poznámka: poměrně běžná orchidej Vstavač řídkokvětý bahenní (Orchis laxiflora ssp. palustris) Lax-flowered Orchid Vstavač řídkokvětý bahenní (Orchis laxiflora ssp. palustris) Lax-flowered Orchid Ekologie: nejčastěji nížiny, bažinné louky a slatiny, mokré vápnité půdy; Doba květu: začátek června; Rozšíření v ČR: Polabí a jihovýchodní Morava; Poznámka: na území Česka poměrně vzácná orchidej Vstavač mužský pravý (Orchis mascula ssp. mascula) Early Purple Orchid Vstavač mužský pravý (Orchis mascula ssp. mascula) Early Purple Orchid Ekologie: pahorkatiny a hory, louky na kraji lesa, zásadité půdy; Doba květu: konec května – červen; Rozšíření v ČR: severní a jižní Čechy; Poznámka: na území Česka poměrně vzácná orchidej Vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula ssp. signifera) Early Purple Orchid Vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula ssp. signifera) Early Purple Orchid Ekologie: pahorkatiny a hory, louky a světlé lesy, suché půdy; Doba květu: konec května – červen; Rozšíření v ČR: Bílé Karpaty, Hostýnské vrchy, Javorníky, Beskydy; Poznámka: roste pouze na Moravě Vstavač vojenský (Orchis militaris) Military Orchid Vstavač vojenský (Orchis militaris) Military Orchid Ekologie: nížina a podhůří, světlé lesy, křoviny, louky, stráně; Doba květu: květen – červen; Rozšíření v ČR: velmi vzácně ve středních Čechách, jižní a severní Morava; Poznámka: běžnější zástupce českých orchidejí Vstavač kukačka (Orchis morio ssp. morio) Green-veined Orchid Vstavač kukačka (Orchis morio ssp. morio) Green-veined Orchid Ekologie: nížina a podhůří, louky a pastviny, vlhké půdy; Doba květu: začátek května; Rozšíření v ČR: jižní Čechy (Šumava), jižní Morava; Poznámka: v minulosti nejběžnější vstavač, na hodně lokalitách však vyhynul Vstavač bledý (Orchis pallens) Pale-flowered Orchid Vstavač bledý (Orchis pallens) Pale-flowered Orchid Ekologie: pahorkatiny, světlé lesy, křoviny, vápnité půdy; Doba květu: konec dubna - začátek května; Rozšíření v ČR: roztroušeně na Moravě, v Čechách pouze tři lokality; Poznámka: v Česku první kvetoucí orchidej Vstavač nachový (Orchis purpurea) Lady Orchid Vstavač nachový (Orchis purpurea) Lady Orchid Ekologie: nížiny a pahorkatiny, světlé lesy, lesní světliny, stráně s křovinami; Doba květu: konec května - červen; Rozšíření v ČR: roztroušeně ve středních Čechách, jižní a jihovýchodní Morava; Poznámka: snadno se kříží se vstavačem vojenským Vstavač trojzubý pravý (Orchis tridentata ssp. tridentata) Toothed Orchid - Three-toothed Orchid Vstavač trojzubý pravý (Orchis tridentata ssp. tridentata) Toothed Orchid - Three-toothed Orchid Ekologie: pahorkatiny, louky, stráně s křovinami; Doba květu: konec května; Rozšíření v ČR: pouze velmi vzácně na jižní a střední Moravě; Poznámka: snadno se kříží, například s O. ustulata (Vstavač Dietrichův) Vstavač osmahlý pravý (Orchis ustulata ssp. ustulata) Burnt Orchid Vstavač osmahlý pravý (Orchis ustulata ssp. ustulata) Burnt Orchid Ekologie: nížiny a podhůří, suché louky a stráně, pastviny; Doba květu: květen - červen; Rozšíření v ČR: vzácně v severních, středních a jižních Čechách, jižní Morava; Poznámka: počet jeho lokalit je velmi malý Vstavač osmahlý letní (Orchis ustulata ssp. aestivalis) Late Burnt Orchid Vstavač osmahlý letní (Orchis ustulata ssp. aestivalis) Late Burnt Orchid Ekologie: nížiny a podhůří, pastviny, stráně s křovinami, okraje lesa; Doba květu: konec června; Rozšíření v ČR: vzácně Bílé Karpaty a Vsetínské Vrchy; Poznámka: pozdější doba květu než u vstavače osmahlého pravého Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) Lesser Butterfly-orchid Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) Lesser Butterfly-orchid Ekologie: nížiny až hory, louky a stráně s křovinami, světlejší lesy; Doba květu: květen - červenec; Rozšíření v ČR: hojně po celém území; Poznámka: vyskytuje se i v severní Africe, opylován nočními motýly Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) Greater Butterfly-orchid Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) Greater Butterfly-orchid Ekologie: nížiny až hory, louky a stráně s křovinami, světlejší lesy; Doba květu: květen - červenec; Rozšíření v ČR: Šumava, Novohradské hory, Polabí, jižní Morava; Poznámka: opylován nočními motýly Švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis) Autumn Lady's-tresses Švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis) Autumn Lady's-tresses Ekologie: podhůří, suché pastviny; Doba květu: srpen a září; Rozšíření v ČR: pouze dvě lokality (Pošumaví a Českomoravská vrchovina); Poznámka: nejpozději kvetoucí česká orchidej Hlavinka horská (Traunsteinera globosa) Globe Orchid Hlavinka horská (Traunsteinera globosa) Globe Orchid Ekologie: podhůří a hory, horské suché i vlhké pastviny, louky; Doba květu: červen - červenec; Rozšíření v ČR: jihovýchodní Morava; Poznámka: v minulosti byl druh k nalezení i v Českém Středohoří Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) Bird's-nest Orchid Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) Bird's-nest Orchid Ekologie: nížiny až hory, stinné listnaté lesy, humózní půda; Doba květu: květen - červen; Rozšíření v ČR: roztroušeně po celém území; Poznámka: poměrně hojný druh orchideje Pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea ssp. conopsea) Common Fragrant Orchid Pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea ssp. conopsea) Common Fragrant Orchid Ekologie: pahorkatiny, okraje lesů, slatiny; Doba květu: květen - červen; Rozšíření v ČR: roztroušeně po celém území, na Moravě častější; Poznámka: sušší i vlhčí místa Pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora) Marsh frog orchid Pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora) Marsh frog orchid Ekologie: nížiny a pahorkatiny, slatinné louky a prameniště, vápnité půdy; Doba květu: červen - červenec; Rozšíření v ČR: vzácně v Českém Středohoří, jižní Morava; Poznámka: druh nebyl ještě v nedávné minulosti odlišován od pětiprstky žežulníku Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) White Helleborine Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) White Helleborine Ekologie: nížiny a pahorkatiny, světlé listnaté lesy, suché lesostepi, na bazických horninách; Doba květu: květen - červen; Rozšíření v ČR: roztroušeně po celém území; Poznámka: oproti okrotici dlouholisté má znatelně širší listy Okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) Sword-leaved Helleborine Okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) Sword-leaved Helleborine Ekologie: nížiny až hory, listnaté lesy, křoviny, humózní půdy na vápencích a opukách; Doba květu: květen - červen; Rozšíření v ČR: roztroušeně po celém území; Poznámka: úzké listy, zcela chybí v jižních Čechách Okrotice červená (Cephalanthera rubra) Red Helleborine Okrotice červená (Cephalanthera rubra) Red Helleborine Ekologie: nížiny a podhůří, suché lesy, lesostepi, na vápenci; Doba květu: květen - červen; Rozšíření v ČR: roztroušeně po celém území; Poznámka: v některých částech Česka zcela chybí Kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) Dark Red Helleborine or Royal Helleborine Kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) Dark Red Helleborine or Royal Helleborine Ekologie: nížiny a hory, lesy a křoviny, cesty; Doba květu: červen - červenec; Rozšíření v ČR: v jižních Čechách, vzácný na Moravě; Poznámka: může mít barevně odlišné květy (žluté, bílé) Kruštík širolistý (Epipactis helleborine) Broad-leaved Helleborine Kruštík širolistý (Epipactis helleborine) Broad-leaved Helleborine Ekologie: nížiny a hory, jehličnaté a lesy a křoviny, strouhy; Doba květu: červenec - srpen; Rozšíření v ČR: roztroušeně a hojně po celém území; Poznámka: asi nejpočetnější orchidej v Česku Kruštík bahenní (Epipactis palustris) Marsh Helleborine Kruštík bahenní (Epipactis palustris) Marsh Helleborine Ekologie: slatiny a prameniště v nížinách až horách, vlhké bažinaté louky; Doba květu: červen až červenec; Rozšíření v ČR: Polabí, jižní Čechy, běžnější na Moravě; Poznámka: v Česku pouze vzácně Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) Violet Helleborine Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) Violet Helleborine Ekologie: nížiny a hory, stinné listnaté lesy, humózní půdy; Doba květu: červenec a srpen; Rozšíření v ČR: vzácně ve středních Čechách, Bílé Karpaty, Českomoravská vrchovina; Poznámka: roztroušeně Kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) Mueller's Helleborine Kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) Mueller's Helleborine Ekologie: pahorkatiny a hory, světlé lesy a lesní stráně, vápnité půdy; Doba květu: červenec a srpen; Rozšíření v ČR: vzácně ve středních a východních Čechách, Bílé Karpaty, Hostýnské vrchy; Poznámka: vzácně kříženci s jinými druhy kruštíků

Kruštík širolistý oddálený (Epipactis helleborine orbicularis) Broad-leaved Helleborine Kruštík širolistý oddálený (Epipactis helleborine orbicularis) Broad-leaved Helleborine Ekologie: pahorkatiny, suché vápnité půdy v borových lesích; Doba květu: začátek července; Rozšíření v ČR: České Středohoří, Brněnsko, v Čechách častější; Poznámka: kvete o tři týdny dříve než kruštík širolistý pravý Prstnatec Braunův (Dactylorhiza × braunii) Braun Orchid Prstnatec Braunův (Dactylorhiza × braunii) Braun Orchid Ekologie: od nížin po pahorkatiny, vlhké louky na kraji lesa; Doba květu: konec června – začátek července; Rozšíření v ČR: jižní Čechy a České Středohoří; Poznámka: jedná se křížence, vyskytuje se tam, kde spolu s prsnatcem májovým roste prsnatec Fuchsův Měkčilka jednolistá (Malaxis monophyllos) Single-leaved Bog Orchid Měkčilka jednolistá (Malaxis monophyllos) Single-leaved Bog Orchid Ekologie: pahorkatiny až hory, vlhké lesy a louky na kraji lesa; Doba květu: konec června; Rozšíření v ČR: severní Morava, jižní a západní Čechy, velmi vzácně; Poznámka: druh ohrožený destrukcemi svého biotopu Běloprstka bělavá (Leucorchis albida) Small White Orchid Běloprstka bělavá (Leucorchis albida) Small White Orchid Ekologie: horské louky na kraji lesa, zpevněné sutě, středně vlhké; Doba květu: konec června – začátek července; Rozšíření v ČR: pouze vzácně na Šumavě a v Krušných horách; Poznámka: dříve se běloprstka bělavá vyskytovala i na Žďárských vrších

Vemeníček zelený (Coeloglossum viride) Vemeníček zelený (Coeloglossum viride) Frog Orchid, Ekologie: pahorkatiny až do alpínského stupně, louky, vřesoviště; Doba květu: konec května; Rozšíření v ČR: Šumava, Bílé Karpaty; Poznámka: jedna z nejméně nápadných orchidejí, často ji v terénu přehlédnete i když do třech metrů jsou desítky kytek Jazýček jaderský (Himantoglossum adriaticum) Jazýček jaderský (Himantoglossum adriaticum) Adriatic Lizard Orchid, Ekologie: louky, okraje lesů, křovinaté suché stráně, rozvolněné terény; Doba květu: polovina června; Rozšíření v ČR: pouze jedna lokalita na západní Moravě; Poznámka: přestože že vyskytoval na poslední české lokalitě ještě před pár lety poměrně hojně, poslední dva roky tam nevykvetla ani jedna kytka Bradáček srdčitý (Listera cordata) Bradáček srdčitý (Listera cordata) Lesser Twayblade, Ekologie: podmáčené lesní louky, rašeliniště, mechové smrčiny, kosodřevina; Doba květu: konec června; Rozšíření v ČR: Šumava, Jeseníky; Poznámka: velmi drobná orchidej (5 – 8 cm), kterou lze velmi snadno přehlédnout, kriticky ohrožený druh

Kruštík Greuterův (Epipactis greuteri) Kruštík Greuterův (Epipactis greuteri) Orchid, Ekologie: stinné vlhké bukové a smrkové lesy v pahorkatinách; Doba květu: přelom července a srpna; Rozšíření v ČR: Křivoklátsko, Moravský kras, Hostýnské a Vizovické vrchy; Poznámka: popsán až v roce 1981, v ČR nalezen v roce 1985

Kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla) Kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla) Small-leaved Helleborine, Ekologie: nejčastěji bučiny v pahorkatinách, vápnité humózní půdy; Doba květu: druhá polovina června; Rozšíření v ČR: především Bílé Karpaty, v Čechách na dvou lokalitách; Poznámka: drobný kruštík, který kvete velmi krátce

Měkkyně bažinná (Hammarbya paludosa) Měkkyně bažinná (Hammarbya paludosa) Bog Orchid, Ekologie: rašeliniště a bažinaté louky s mechem, roste zejména na mechových bultech; Doba květu: druhá polovina července; Rozšíření v ČR: pouze na Tachovsku a Českolipsku; Poznámka: velmi drobná, možná nejvzácnější orchidej v Česku

Kruštík ostrokvětý pravý (Epipactis leptochila subsp. leptochila) Kruštík ostrokvětý pravý (Epipactis leptochila subsp. leptochila) Orchid, Ekologie: listnaté lesy, stinná habřina; Doba květu: první půlka července; Rozšíření v ČR: České Středohoří; Poznámka: vzácná orchidej objevená v Česku v roce 2008

Tořič pavoukonosný (Ophrys sphegodes) Early Spider Orchid Tořič pavoukonosný (Ophrys sphegodes) Early Spider Orchid Ekologie: mírné pahorkatiny, travnaté a křovinaté stráně vystavené slunci; Doba květu: první týden v květnu; Rozšíření v ČR: pouze Bílé Karpaty; Poznámka: na území Česka se záhadně objevil v roce 2014

Kruštík Tallósův (Epipactis tallosii) Tallos' Helleborine Kruštík Tallósův (Epipactis tallosii) Tallos' Helleborine Ekologie: v nížinách až pahorkatině, lužní lesy, okraje vodních ploch; Doba květu: konec července; Rozšíření v ČR: především Bílé Karpaty; Poznámka: poměrně nedávno popsaný druh orchideje pravděpodobně s rozsáhlejším rozšířením Kruštík moravský (Epipactis moravica) Moravian Helleborine Kruštík moravský (Epipactis moravica) Moravian Helleborine Ekologie: od nížin po pahorkatiny, lužní lesy, pod topoly, lesní prameniště; Doba květu: první půlka července; Rozšíření v ČR: jihovýchodní Morava; Poznámka: pouze na Moravě, Slovensku a v Maďarsku, nedávno popsaný druh který má možná větší rozšíření

Kruštík pontický (Epipactis pontica) Pontic Helleborine Kruštík pontický (Epipactis pontica) Pontic Helleborine Ekologie: pahorkatiny ve stinných listnatých lesích; Doba květu: konec července; Rozšíření v ČR: Ždánický les, Bílé Karpaty; Poznámka: druh popsán v roce 1975 v Turecku

 

Informace zde prezentované mají pouze zestručnělý charakter a je v nich výrazně zohledněna moje osobní zkušenost z terénu (např. doba květu). O spoustě věcí, a to včetně taxonomie, by se dalo horlivě diskutovat, bohužel platného bychom se asi nedopátrali.

Budu vděčný za každou informaci o bližším výskytu českých orchidejí druhů, které tento seznam neobsahuje.

 

Souvisejí odkazy

Fotografický workshop Květy rostlin (české a slovenské orchideje)
Články o českých orchidejích
Workshop s kříženci orchidejí v Bílých Karpatech
Vstavač nachový, obr roztroušený po lesích

Bílé Karpaty s podivným nálezem
Orchideje v Českém krasu

Česko-slovenské orchideje s hmyzím doprovodem
Bradáček srdčitý, od Šumavy k Jeseníkům
Letošních prvních tisíc orchidejových kilometrů
Za tořičovým křížencem na Slovensko
Tořič hmyzonosný, s mravenečkem
Tořičový víkend nejen na Slovensku
Sklenobýl bezlistý, lesní duchařina
Šumavské orchideje, nekonečný příběh
Stručná zprávička o orchidejovém kvetení
Italské Gargano, hlavní město evropských orchidejí
Výstava orchidejí 2011, skleník Fatamorgana
Smrkovník plazivý, orchidej z borového lesa
Prstnatec Traunsteinerův, poklad ze Šumavy
Hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)
Prstnatec český, endemit z rákosí
Tořič včelonosný (Ophrys apifera), samoopylovač
Holandské tulipány
Vstavač bahenní (Orchis palustris), z mokřadu
Tořič čmelákovitý Holubyho, v Karpatech
Korálice trojklaná (Corallorhiza trifida)
Vstavač kukačka (Orchis morio), po setmění
Vstavač Dietrichův, hledání křížence.
Vstavač bledý (Orchis pallens), první orchidej
Prstnatec plamatý (Dactylorhiza maculata)
Orchideje Bílých Karpat
Rudohlávek jehlancovitý
Orchideje, výlet na Slovensko
Výstava orchidejí, skleník Fatamorgana
České orchideje
V království českých orchidejí

 

 

Fotograf
Ondřej Prosický
Ondřej Prosický

se ve své tvorbě zaměřuje na fotografování divoké přírody. Na snímcích chce nápaditě zaznamenat chování zvířat v jejich přirozeném prostředí. Fotografické workshopy a expedice zaměřené na přírodu organizuje od roku 2006, snímky publikuje v médiích a má za sebou více než čtyři desítky autorských výstav.

K jeho největším úspěchům patří účast ve finále prestižní fotografické soutěže Wildlife Photographer of the Year. Členem Asociace profesionální fotografů České republiky je od roku 2009. V květnu 2011 udělila Evropská federace profesionálních fotografů Ondřejovi Prosickému titul QEP (Qualified European Photographer) v kategorii Wildlife Photography a v témže roce získal v Bruselu ocenění FEP Landscape Golden Camera. Nejnovějšími oceněními jsou nominace a hlavní ceny soutěží Czech Press Photo, Czech Nature Photo a z Festival de l'Oiseau et de la Nature ve Francii.

Vloženo
06. 12. 2013 , kategorie: příroda, orchideje
Sdílejte s přáteli

Komentáře ke článku

(20 příspěvků)
Přidat komentář

Přidat komentář

Jsem Izabelka z Ostravy ČR. Slíbil jsem, že s tímto svědectvím sdílím Boží přízeň v životě. Před 3 měsíci jsem byl zoufale potřebovat peníze, tak jsem si myslel, že půjčku pak jsem narazil do špatných rukou, kteří tvrdili, že půjčky věřitel nevěděl, že byl podvod. Sbíral ze mě 10 000 kc a odmítl mi poslat e-mail, protože jsem byl zmatený a ztratil, ale Bůh mi přišel zachránit. Jednou věrnou neděli jsem chodila do církve po službě a sdílela jsem myšlenku s členem církve a představila mě úvěrové agentuře Laura Smith Loan Firm. ona mi řekla, že ji půjčila agentura 400 000,00 kc. Vybrala jsem si e-mailovou adresu úvěrové agentury a v pondělí ráno mi poslala e-mailovou zprávu, řekla mi pravidla a předpisy a následovala jsem ji. Po zpracování dokladů mi poskytli půjčku ve výši 1 000 000 Kč. Kdokoliv je může kontaktovat a já vím, že musí vám půjčit, protože jsou skutečné a důvěryhodné. Opět děkujeme společnosti Laura Smith Loan Firm, kontaktujte je na (mrslaurasmithloanfirm@gmail.com) nebo napište na webové stránky (laurasmithloancompany.yolasite.com)

Izabelka
Dobrý den.
U chaty na Vysočině jse mi objevylo nekolik exemplářů a nemohu určit druh. Každopadně jse jedna.o novou lokalitu dříve senzde nevyskytovaly.
Střevičník pantoflíček - Český kras, (dvě lokality), Prstnatec plamatý sedmihradský - Beskydy, Prstnatec bezový - Český kras, (3 lokality), Vstavač mužský znamenaný - Český kras, (2 lokality, na jedné bíle kvetoucí), Okrotice dlouholistá - Šumava, Kruštík bahenní - Šumava, polabí, Beskydy, Kruštík růžkatý - Úštěcko, Bradáček srdčitý - Krušné hory, Chebsko.
uzuukjk
llpoilbj
Dobrý den.Skvělá práce,užitečná a zajímavá.Prosím o pomoc.V širokém okolí mého bydliště se orchideje nevyskytují.Už dlouho při svých toulkách chodím kolem neobvyklé tostliny,která roste v lese nezvykle na kraji cesty ze štěrku.Zaujala mne vším.Teď vykvetla a já se dle vzhledu květu domnívám,že jde o orchidej.Mám foto,nemohu nikde na obrázcích ma ni narazit.Mohla bych Vás požádat o pomoc?Tato je jen jeden krásně rostlý exemplář.Míša z Českého lesa,Třemešné pod Přimdou.
Jirsa
Jo, tak tohle má smysl. Zdraví Jirsa
Karel Černý
Ondro, obdivuhodná práce, díky. Krásné fotky!
Jiří Plekanec
Snímky parádní . Ale v té druhovosti by jsi si měl udělat už trošku pořádek!
Dobrý den,na louce v Desné v Jizerských horách rozkvetly orchideje.Znala bych ráda jejich název. Poslala bych fotky.
Prosím o mail, kam mohu poslat fotku právě kvetoucí orchideje, kterou se mi nepodařilo zařadit. Našla jsem jich jen několik v blízkosti Tanvaldu.
Ke korálici trojklanné připište ještě Český kras. Je tom poměrně i častá, hojná.
Dobrý den, Pane Prosický, máme školní projekt, který pojednává o orchidejích České Republiky. Chtěli bychom použít vaše fotky v našem projektu, tak jsme se vás chtěli zeptat, zdali je to možné.
Předem děkujeme za odpověd´. Nashledanou.
mirobose@email.cz
Moc povedené fotky ,zdařilé stránky :o) díky nim jsem dnes mohla zistit co jsem viděla za orchidej .Byl to Kruštík širolistý :o) a místo je podhůří Jeseníků nad Janoušovem .Přeji další krásné fotky a nové objevy.
Dobrý den!
28. 4. vstavač osmahlý pravý kvete v počtu několik desítek u Vědlic.
Mám dojem, že jste prohodil popis fotek u vemeníků. Vemeník dvoulistý má brylky rovnoběžné, zelenavý dole oddálené a navíc ještě mezi nimi jsou
kříženci.
Zdraví Vás
RNDr. Stanislav Búth
Peter
krásne fotky! akurát ten fuchsi nominátny iste je minimálne asi kríženec, ak nie niečo iné a platanthery sú ako bolo povedané určené naopak, resp. prvý je najskôr kríženec (alebo chlorantha), druhé je bifolia. A Tomáš, Snědek nie je orchidea ;) i keď je minimálne rovnako zaujímavý a vzácnejší.
Moc hezká stránka, tak tyhle kvítky fotím...
Jen se mi zdá, že ty vemeníky jsou naopak - bifolia má brylky v květu rovnoběžné a chlorantha nahoře nejblíž, dole nejdál od sebe. Ale z těch fotek se to s jitotou nedá určit.
S pozdravem Honza.
Ahoj,
přede 2 lety jsem našel v Hostýnských vrších zcela bílou orchidej, podle informační cedule se jedná o Snědek pyrenejský okrohloplodý. Je toho celá louka-
dobré světlo TM
Držím palce k dalším úlovkům :-)
Vážně krása. Skvělý příspěvek!
Jedním slovem nádhera :) a ještě když je to z "domova".. ;)