Fotografování ptáků a zákon

Nejdříve to byl komentář u mě na stránkách a v nedávné době dvě zkušenosti z terénu, co mě přimělo věnovat se problematice, kterou žádný fotograf zvířat nebude číst příliš rád. Při fotografování divokých zvířat jsme často vystaveni těsnému kontaktu se zvířaty, bohužel většina z nás neví, jak se ve společnosti například opeřenců má chovat.

Naneštěstí jsou i případy, a bohužel jich přibývá, kdy omezenec prahnoucí po fotce, kterou spatřil na internetu, díky neznalosti chování zvířat, způsobí smrt fotografovaného druhu.

Aktuálně 14.6.2009: Dnes, po dvou měsících od publikování článku, lituji, že jsem se do podobného tématu pustil. To co se proti mě rozpoutalo v komentářích jsem fakt nečekal.
Podobnou problematikou se na svých stránkách aktuálně zabývá i ornitolog Robert Doležal a fotograf Petr Bambousek:
Být či nebýt fotografem přírody?
Nový druh Fotografa: Blbec

 

Dlouhé teleobjektivy za babku
V posledních letech se díky výraznému poklesu cen digitálních zrcadlovek a dlouhých teleobjektivů výrazně rozšířila společnost „fotografů divokých zvířat“. Snímky ostrého toporně stojícího ptáka na větvičce zahlcují český internet, lesem se prohánějí maskovaná individua, na rybnících do sebe vrážejí fotografické vory a před hnízdní dutinou vlh jsou rozloženy stanové tábory. To co bylo před lety výsadou přírodovědců, ornitlologů a lidí spjatých s ochranou přírody a myslivostí je nyní přístupné laické a v mnoha případech přírody absolutně neznalé veřejnosti.

Případ první - Terejí vejce v moři pod útesem

Bohužel není to ani dva týdny, kdy jsem byl svědkem události, při které mi fotografování volně žijících ptáků opravdu zhořklo, a ztratil jsem chuť, se tomu dále věnovat.
Při fotografování terejů na ostrově Helgoland jsem zažil situaci, kdy německy hovořící fotograf, díky své aroganci, zcela zdecimoval terejům snůšku. Na severozápadním okraji útesu mají terejové hnízda až v těsné blízkosti chodníčků. Pro bezpečnost jejich hnízdění místní ornitologové vystavěli drátěný plůtek, za který se nesmí. Bohužel fotograf prahnoucí pro vhodném úhlu snímání toho nedbal a se stativem přelezl do těsné blízkosti hnízda. To co následovalo, mě bude strašit ještě dlouho.
Ihned, jak se objevil v blízkosti terejů, se všichni včetně těch zahřívajících vejce vznesli (terejové se v zahřívání vajec střídají), načež se odkryla zcela nechráněná hnízda se snůškou. A jak už to tak u terejů bývá, ostatní se pustili do rozebírání hnízd, pro sanování hnízd vlastních. Byl to děsivý pohled, jak okolo vajec mizí ochrana. Jak letí vejce z útesu do moře už jsem se dívat nevydržel...
Terej bílý (Sula bassana), hnízdo Terej bílý (Sula bassana), hnízdo s vejcem Northern Gannet, Autor: Ondřej Prosický | NaturePhoto.cz, Model: Canon EOS-1D Mark III, Objektiv: Canon EF 500mm f/4 L IS USM, Ohnisková vzdálenost (EQ35mm): 650 mm, stativ Gitzo 3540LS + RRS BH55, Clona: 13, Doba expozice: 1/200 s, ISO: 640, Kompenzace expozice: -1, Blesk: Ne, Vytvořeno: 12. dubna 2009 14:03:22, ostrov Helgoland (Německo) Terej bílý (Sula bassana) Terej bílý (Sula bassana) Northern Gannet, Autor: Ondřej Prosický | NaturePhoto.cz, Model: Canon EOS-1D Mark III, Objektiv: Canon EF 500mm f/4 L IS USM, Ohnisková vzdálenost (EQ35mm): 650 mm, stativ Gitzo 3540LS + RRS BH55, Clona: 8.0, Doba expozice: 1/640 s, ISO: 640, Kompenzace expozice: -2/3, Blesk: Ne, Vytvořeno: 12. dubna 2009 14:09:18, ostrov Helgoland (Německo) Případ druhý - „Si přece v rákosí udělám cestičku“
Druhým případem je povídání jednoho „fotografa“ z Moravy. Když jsme se bavili o fotografování na rybníku, pochlubil se mi s „dokonalým“ zlepšovákem, jak vyfotografovat potápky na hnízdě v hustém rákosí. Z jeho voru na hladině při sebelepší snaze nebyly potápky vidět. Nenapadlo jej nic lepšího, než těch deset metrů od vody k hnízdu prosekat, aby na ně bylo od vody vidět. Fotografie hnízda sice udělal, bohužel si neuvědomil, proč asi potápky hnízdí skrytě. To že je to ochrana před predátory mu jaksi nedošlo.
Příkladů je mnoho, ale základ je vždy stejný. Nesmyslná touha po fotografii za každou cenu a absolutní absence zkušeností z pozorování přírody. Bohužel i v mém okolí jsou lidé, u kterých je fotka na prvním místě a jsou pro to ochotni udělat opravdu cokoli, i kdyby za nimi měla zůstat poušť bez života. Pro mnoho současných „fotografů přírody“ je nyní obtížně představitelné to, že než jsem si vyfotil prvního ledňáčka, chodil jsem jej dva roky z velké vzdálenosti pouze pozorovat dalekohledem.

Přísné zákony při fotografování přírody
Při cíleném snímání ptáků se často stává, že fotograf, filmař či zvukař zasahuje do jejich života více, než je normálně běžné, a také více, než je z hlediska ochrany druhu zdrávo. Každý, kdo pořizuje záznam v přírodě, by měl být především jejím ochráncem a od snímání upustit, jestliže existuje nebezpečí, že by mohl snímaným ptákům uškodit. To se týká zejména činností v blízkosti hnízd. Na podobné případy pamatuje zákon o ochraně přírody a krajiny, resp. jeho prováděcí vyhláška. Říká, že fotografovat zvláště chráněné druhy živočichů, ruší-li se tím v přirozeném vývoji, lze jen na základě výjimky. Pro obecně chráněné druhy takováto povinnost výslovně stanovena není, protože jsou ale všichni ptáci chráněni od roku 2004 stejně, je třeba tento postup uplatnit u všech druhů i u všech podobných činností.
Rušením jsou vždy aktivity v blízkosti hnízd, zejména stavba krytu a přímé snímání hnízda. Naprosto nepřijatelným rušením jsou úpravy okolí hnízda (např. stříhání větviček) nebo oslňování nočních druhů (např. sovy v dutině). Naopak náhodné fotografování, filmování či nahrávání jako součást běžného pozorování ptáků za rušení nepovažujeme.
Dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny kontroluje především Česká inspekce životního prostředí, pracovníci správ CHKO, národních parků, krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností. Za překročení zákona může být udělena pokuta až do výše 100 tis. Kč, která se v chráněných územích může až zdvojnásobit.


• zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny
• vyhláška č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny

Ke snímání silně ohrožených druhů u hnízd je nutná výjimka udělená správou NP nebo CHKO. V případě ohrožených pak výjimka udělená krajským úřadem (odbor životního prostředí). Výjimku ke snímání všech ostatních druhů u hnízd vydávají úřady obcí s rozšířenou působností.

Se snímáním ptáků občas souvisejí další zakázané činnosti:
• k vjezdu autem do CHKO mimo silnice je třeba výjimka vlády
• k vjezdu do kteréhokoli lesa je třeba souhlas vlastníka lesa
• ke stavbě krytu je třeba souhlas vlastníka pozemku
• v NP, CHKO i v rezervacích je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně
• k jakýmkoli činnostem ve vojenských újezdech je třeba povolení újezdního úřadu

Zpracováno s použitím letáčku Fotografování ptáků a zákon, který vydalo Muzeum Komenského v Přerově, p.o., ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a Ministerstvem životního prostředí. Autory textu záslužné publikace jsou Zdeněk Vermouzek, Michaela Krestová a Vojtěch Stejskal.

Tak trochu i pro sebe
Nechci, aby příspěvek vyzněl tak, že já sám jsem se nikdy omezení přírody nedopustil. Každý kdo se mnou někdy fotografoval, ví, že se občas k nějakému tomu „rušení“ uchýlím, ale vždy se znalostí následků a s vědomím, že přírodě neuškodím. Proto prosím, než půjdete s mačetou k rybníku, zamyslete se.
Stejně po nikom nežádám, aby pro fotografování zvířat vždy sepisoval žádosti o výjimky. Pouze jsem chtěl, abychom si všichni uvědomili, že sebedokonalejší záběr z přírody nestojí za zmařený život zvířete.
Vždy jsem říkal, že jedním z důvodů proč fotografuji divokou přírodu, je to, aby dostal zvířata k lidem. Bohužel jsem netušil, že budu mít tolik „následovníků“, pro které bude fotografie na prvním místě a krásné chvíle v přírodě bez vzniku prezentovatelné fotografie si neužijí.


Související odkazy

Výběr zákonů a vyhlášek v aktuálním znění

Ondřej Prosický | NaturePhoto.cz, 21.4.2009

Tučňák oslí (Pygoscelis papua), Tučňák oslí (Pygoscelis papua) Gentoo penguin, Autor: Ondřej Prosický | NaturePhoto.cz, Model: Canon EOS-1D Mark III, Objektiv: Canon EF 500mm f/4 L IS USM, Ohnisková vzdálenost (EQ35mm): 650 mm, stativ Gitzo 3540LS + RRS BH55, Clona: 6.3, Doba expozice: 1/1250 s, ISO: 100, Kompenzace expozice: -2/3, Blesk: Ne, Vytvořeno: 27. ledna 2009 15:37:04, Carcass Island (Falklandské ostrovy) Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Kolpík bílý (Platalea leucorodia) | Eurasian Spoonbill, Autor: Ondřej Prosický | NaturePhoto.cz, Model: Canon EOS 5D Mark II, Objektiv: Canon EF 200mm f/2.8 L USM + TC Canon 2x, stativ Gitzo 3540LS + RRS BH55, Clona: 5.6, Doba expozice: 1/320 s, ISO: 400, Kompenzace expozice: -1/3, Blesk: Ano, Vytvořeno: 18. dubna 2009 15:53:04, ZOO Praha - Troja (Česko)

Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) Glossy Ibis, Autor: Ondřej Prosický | NaturePhoto.cz, Model: Canon EOS 5D Mark II, Objektiv: Canon EF 200mm f/2.8 + TC Canon 1.4x, stativ Gitzo 3540LS + RRS BH55, Clona: 4.0, Doba expozice: 1/640 s, ISO: 640, Kompenzace expozice: -2/3, Blesk: Ano, Vytvořeno: 18. dubna 2009 10:18:12, ZOO Praha - Troja (Česko)

 



 

Fotograf
Ondřej Prosický
Ondřej Prosický

se ve své tvorbě zaměřuje na fotografování divoké přírody. Na snímcích chce nápaditě zaznamenat chování zvířat v jejich přirozeném prostředí. Fotografické workshopy a expedice zaměřené na přírodu organizuje od roku 2006, snímky publikuje v médiích a má za sebou více než čtyři desítky autorských výstav.

K jeho největším úspěchům patří účast ve finále prestižní fotografické soutěže Wildlife Photographer of the Year. Členem Asociace profesionální fotografů České republiky je od roku 2009. V květnu 2011 udělila Evropská federace profesionálních fotografů Ondřejovi Prosickému titul QEP (Qualified European Photographer) v kategorii Wildlife Photography a v témže roce získal v Bruselu ocenění FEP Landscape Golden Camera. Nejnovějšími oceněními jsou nominace a hlavní ceny soutěží Czech Press Photo, Czech Nature Photo a z Festival de l'Oiseau et de la Nature ve Francii.

Vloženo
21. 04. 2009 , kategorie: příroda, ptáci
Sdílejte s přáteli

Komentáře ke článku

(77 příspěvků)
Přidat komentář

Přidat komentář

Krasny clanek,v prirode jsem vyrustal od narozeni,vim co zhruba zver ci ptactvo jsou schopni akceptovat a co ne,jen lidska bezohlednost me desi,rozumim co jste chtel clankem vyjadrit,skode ze takovich fotografu neni vic,sam jsem amater a ucim se,ale uctu k prirode mame mit vzitou a v srdci
J. R.
Ani nevíš, jak jsem rád, že píšeš zrovna o tomto tématu. Já se také zabývám fotografováním ptáků a bohužel i já znám taková individua, která jsou pro pěknou fotku schopni udělat prakticky cokoli. Já jsem se alespoň s těmi základními zákony seznámil již ze začátku mé amatérské "kariéry" díky mému známému - ornitologovi - a snažím se je, mnohdy bohužel neúspěšně, předat mým začínajícím "kolegům".
na jednu a
tu samou fotku z dvou tisic ruznych uhlu? I kvuli zahlceni netu fotkami
vlh a podobnych ptaku me jejich foceni nelaka. Svych par fotografii
Lednacka u nas na potoce jsem si poctive vysedel kdyz jsem zacinal fotit
ale musim rict, ze mnohem vetsi radost mi udelala fotka strizlika a
druhem ktery bych ted napriklad moc rad pekne vyfotil je Soupalek - a
ani za nimi nemusim jezdit kraj sveta, doma u potoka se jich vzdy par
potuluje…preji vsem vice krasnych chvil v prirode a mene mamonu!
taky neni jen tak pro
okrasu! Abych jim jen nekrivdil, sam jsem se tam take octnul na miste za
lanem, ovsem na opustenem miste, kde posledni roky zadni papuchalci
nehnizdi. Take nas na to hned jedni Svedi upozornili a my jsme s
hanbou vypadli. Ano nejaka pravidla pro zacinajici by byla vhodna ale
nejdulezitejsi je poucit se z vlastnich chyb a doufat, ze ty chyby
nebudou pro zvirata fatalni! Jeste bych chtel neco dodat k foceni
“oblibenych” druhu – nepripada vam trochu nudne divat se na internetu
Letos jsem se na Runde bohuzel setkal s
podobnymi vecmi – byl jsem tam jako vzdy sam ale potkal jsem se tam s
partickou Cechu (bohuzel musim rict, ze dva z nich zde take komentovali
a jeden vehementne s Odnrou souhlasi!). Byli jsme u papuchalku a kdyz
zmizeli ostatni turiste a dole zpoza kamene vylezl mlady jeste
nevybarveny papuchalk, tri z kluku bez vahani prelezli lano, sebehli 3
metry dolu mezi papuchalky a z nejakych 2 metru jej fotili. Tam jsou
sice na lidi extremne zvykli ale to lano tam
S Ondrovym clankem i ostatnimi na podobne tema
souhlasim. Je jasne, ze se to nekoho muze dost dotknout ale to je jenom
dobre. Nikdo asi nejsme bez viny a jedina cesta k reseni je si to
pripustit. Kdyz nekdo zacina s focenim a udela velkou chybu, musi si
proste rict ”tak tohle jsem pos…” a uz to nikdy nedelat. Napr. loni na
Runde jsem sesel z cesticky ze si vyfotim Chaluhu a malem jsem znicil
snusku Lindusky lucni, ktera mi vyletla zpod boty. rychle jsem vycouval
zpet a do travy uz nechodil.
1000 lidí, 1000chutí..chodím do lesů i těžko
přístupných míst s vybavením, abych zachytil zvěř,krajinu,hmyz nebo
cokoliv zajímavého.Osobně jsem se setkal bohužel s tím, že v chráněné
oblasti nenajdu ani tak to, co stojí za to chránit jako spíše spousta
odpadu.Poslední případ z nedávné fotoexpedice .. vodní nádrž Šance,
foto-úlovek žádný, ale iluze o chráněné oblasti už nemám.Když jsem v
chráněné oblasti, cítím respekt k tomu území. Blbec ? :)
Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně
fotografování ptáků chycených do nárazových sítí pro účel kroužkování.
Vadí těmto chyceným jedincům blesk při fotografování na makro? Děkuji za
odpověď.
Článek jsem přečetl a souhlasím s Ondřejem. Každý
asi kdo fotí přírodu občas do ní neblaze zasáhne, ale je dobré si své
chování v přírodě neustále uvědomovat a minimalizovat tak škodu na ní
zanechanou. Člověk prahnoucí po detailech může využít možnosti obor,
zoo a pod.
david1
Pane Maloň, já naopak s
názory ondřeje souhlasím a to ještě v ostřejším tónu. Sám jsem se
hrnul do focení zvířát, ale to co jsem zažil na (ne)obyčejné Šumavě mi
úplně vyrazilo dech. Fotografové lezoucí do až do hnízd, ulamování větví
na živém stromě kvůli lepšímu snímku, přerovnávání vajec, to ani turisté
nenadělají více škody. Samozřejmě nelze házet do pytle všechny, ale
třeba hodnocení snímků z hlediska nějaké WL etikety by nebylo špatné a
uveřejnění černých ovcí už vůbec ne. Děkuji
thr
Problém je v tom, že fotografů
chovajících se s prominutím jak magoři je opravdu hodně. Lidi si to
neradi přiznávají jak u sebe, ale často i u ostatních - nikomu není
příjemné být házen do "špatné" společnosti a tak to leckdy i
slušní fotografové zlehčují. Jenže strkat před tím hlavu do písku není
řešení - pokud se malérů objeví více, tak hrozí riziko různých omezení
pro všechny, nejen pro ty neukázněné. Je to docela problém, a bude spíš
hůře :-(((
Thomas
No, clanek je to jiste
zajimavy, jen me zarazi ta skryta nadrazenost vuci maskovanym lidem
prohanejicim se po lese? Nechapu to? Proc az takhle? Jinak tech
fotografii topornych ptaku na hezkem pozadi mate ve s vem archivu
nejvice prave asi Vy :) No nic, pocteni zajimave, ale trochu te arogance
ubrat a bude se to prijemneji cist.
dnes su velke rozpory medzi ochrancami prirody a polovnikmi a
fotografmi. najlepsie je ak sa pouziva zdravy rozum a je jedno o koho sa
jedna, ked vitazi spravodlive rozhodnutie. z jednej strany suhlasim s
ochrancami,z duhej sa napr. kormorany, lisky,rysy a medvede
rozmnozili tak, ze predstavuju realnu hrozbu vykynozenia pre ostatne
druhy. a ted babo rad! skratka vyhravat ma princip spravodlivosti a stat
ako ochranca by mal trestat taktiez spravodlivo sprosost a bezohladnost
ludi.
Slavo
je to smutne, ale urcite by som
nehadzal vsetkych "myslivcov" a "fotografov" a kadekoho
do jedneho vreca, spravne pise Petr, ze v kazdej skupine, rase,
nabozenstve sa najdu zastupene rovnakepoercenta ludi dobrych, debilov,
ignorantov atd. Na niekoho platia pokuty, tresty, niekomu staci
ukazat aku skodu posobi, ukazat mrtve zvierata a niekomu staci
osveta...koko ludi tolko pristupov, treba bojovat na vsetkych
frontoch.
Presne o tomto bol moj komentár.

Dobrý článok. Dúfam, že to mnohým pomože spamatať sa.
Možná by nebylo od věci ke každému
článku napsat něco o specifikách fototgrafovaného druhu z hlediska
ohrožení např. jeho potomků apod. Možná by se hodil i seznam literatury,
kde by se to dalo načíst. Spousta lidí dělá chyby nevědomky a kdyby si
doplnila znalosti tak by je nedělali.
Ondřeji,
článek je
napsaný výborně a naprosto s ním souhlasím. Každý fotograf přírody by
měl mít na svých stránkách téma "kodexu WL fotografa" viditelně
umístěno. Nejde o žádné urážky i když potrefená husa … , ale o výchovu,
které je v této oblasti hodně zapotřebí.
a k textu:kdyby mi někdo vykládal,
jak si prosekával cestičku k potápkám, tak bych mu asi na místě dal
kolínko a odporoučel se. Já jsem jednou vynadal třem pražákům, kteří
při hnízdění čápa bílého na nevysokém sloupku u cesty zastavili a
stříbrňáky čápovi rvali skoro do zobáku i přes to, že tam byla
cedule jako prase: "CYKLISTÉ PROSÍM NEZASTAVUJTE, HNÍZDÍ
ČÁP".Začali prskat, že to je jejich věc, tak jsem s jedním z
nich hodil o zem.V mžiku byli bez keců pryč.S blbem se prostě člověk
nedomluví..
Je pravda, že v začátcích každý
udělá chybu,většinou z neznalosti,ale kdo není blb, ten se poučí, no a
kdo je, tomu nepomůže ani kopanec..Každého wildlife nebo rádoby wildlife
fotografa žene touha po dokonalém snímku, momentu..a kdo říká, že ne,
ten lže. Ale každý by měl zvážit hranice, kam až může zajít..Osobně jsem
už přišel o mnoho perfektních snímků jen kvůli tomu, že jsem odhadl
hranice. A nelituju toho. Navíc fotka je jen slabá vzpomínka momentu,
který člověk zažije při setkání se zvířetem
zajímavý text a ještě zajímavější komentáře.
Osobně žiji na vesnici uprostřed Lužních lesů, kde je objektů k
fotografování docela dost. Bohužel musím konstatovat, že daleko více,
než "rádoby wildlife lovci", škodí přírodě celkově a tudíž i
zvěři prachobyčejní turisté se stříbrňáky v kapse. Přeci jen,
myslím, že telefototechnika stále ještě "za babku" není a ten,
kdo do ní investuje, většinou už má nějaké základy a vztah k přírodě,
jinak by desítky nebo stovky tisíc utratil jinak....
Pardon Daniel Černý - Davidu Černému se tímto
hluboce omlouvám.
Tvrdím, že většina fotografických prohřešků plyne
spíš z neznalosti, než ze zlého úmyslu a že trocha osvěty by dokázala
více než ohánění zákonem a vyhrůžky pokutou. Taky si nemyslím, že
vybavení pro fotografování v přírodě je za babku. jenom je trochu
dostupnější... S tím, že nás přibylo se holt musíme smířit... všichni.
Vážený pane Prosický,
Vaše fotky mám
moc rád, sám se na takovou úroveň nejspíš nikdy nedopracuju. Ale s
tímto článkem jste pořádně ulítl. Ostře s Vámi nesouhlasím v tom, že
fotografové přírody se v lese chovají nějak hůře než zbytek populace.
Všude se najdou lidé ohleduplní, lidé lhostejní i určité procento blbců.
Mezi fotografy, mezi myslivci, (mimochodem nesnáším označení vesnický
buran - Davide Černý, Vy jste nejspíš městský buran)i konečně mezi
ochranáři.
mclusky: Chybička, TC byl
pouze 1.4x, opraveno.
Daniel Černý: No, téma "myslivec"
bych raději vynechal, to bych byl ještě ostřejší a zdiskreditoval bych
se úplně...
mclusky
Mám dotaz z jiného soudku a to ze
soudku umění... Jak se Ti podařilo vyfotit poslední fotkuobjektivem
200mm 2.8 s clonovým číslem 4, pokud byl nasazen TC 2x, který snižuje
clonové číslo o dva stupně a minimální je tedy 5.6 :)
Karel má pravdu myslivci jsou
většinou venkovský burani, nevzdělanci a idioti. Někdo by je měl začít
střílet jako škodnou. Ale i ti fotografové co o nich píše Ondra to je
taky hrůza je to špatná doba ale horší je, že se to bude jen a jen
zhoršovat. Já jsem z Klánovic a tam nám například chtějí vykácet
největší Pražský les na úkor golfového hřiště i když je to přírodní
rezervace těm sviním v čele s Bémem se to asi podaří prosadit.
Karel
Dle meho nazoru 10 fotografu WL
neudela v lese tolik skody, jako jeden myslivec. Mnoho let jsem se
tematu ochrany prirody venoval a neverili by jste co vsechno prumerny
myslivec v lese zastreli (vetsinou jen pro zabavu). Bohuzel v jejich
pripade nejde o vyjmky ale VETSINU tzv vesnickych myslivcu bez ucty k
prirode. Jinak me vzdy mrzi, kdyz se nekdo rozciluje nad utrpenim volne
zijicich zvirat, ale ze si pak zajde do hospody na zverinove hody mu
nevadi. No neni zvire jako zvire ze?
Ondro napsal jsi to naprosto výstižně
Ahoj Ondro, vynadal
jsi tomu debilovi který vyplašil ty Tereje? A řekl jsi tomu blbovi co
vysekal to rákosí, že je kokot?
honza
A tak by se dalo pokracovat. Myslim
si ze je to o samotnem pristupu jednotlivych lid. Nekteri maji sve
vlastni hranice jini se nezaleknou niceho. sam vim o hnizdisti
tenkozobcu v Ceske republice ale ani by mne nenapadlo je jit fotit na
hnizdiste. Rad se na ne podivam z velke vzdalenosti abych je nerusil,
ale za tu fotku to opravdu nestoji. Myslim ze kazdy vi o cem pisi. Za
kodex bych se primlouval. Dobre svetlo vsem.
honza
Ornitologii
se venuji jako konicku jiz zhruba 20 let.Fotil jsem v 90 letech a ted po
dlouhe pauze se k tomu vracim. Abych rekl pravdu jsem obcas znechucen
nekterymi take fotografy.Absolutni neznalost chovani v prirode, jenom
dostat co nejlepsi fotku.Co si myslel o fotografech, kteri na jedne
lokalite jezdili fotografovat vlhy tak dlouho az majitel byl donucen
tento pozemek oplotit.Co si myslet o verejne nabidce na fotografovani
lednacku u hnizda za uplatu, ktera byla stazena az po intervenci CSO
Článok, aj keď možno ostrí, na citlivú tému, ale
je v ňom veľa pravdy! Tiež sa stým v teréne stretávam. Pred časom sa
tejto fotografii venovali skutočne len skúsený ornitológovia a
zoológovia. Teraz akoby nastala fotografická revolúcia, ktorá naozaj
môže prírode ublížiť:( Je len na nás či chceme pomocou fotografií
prírode pomáhať a približovať ju bližšie k ľudom alebo ide len o masový
"šport"...
Petr Bambousek
Co k tomu ještě
dodat. Myšlenka článku je velmi dobrá, i když některé pasáže by si podle
mého zasloužily opatrnější formulaci. Každý z nás si musí sáhnout do
svědomí. Bohužel nejsme jen fotografové, ale taky lidéi. A pro takové
kdysi Miloslav Šimek vymyslel velmi výstižný aforismus. "Blbec
nikdy nepochopí, že je blbcem skutečně. Pravdu o tom, že je blbcem,
blbci říkáš zbytečně". Slušným lidem to bude připadat samozřejmé a
blbec se v tom nepozná.
Andrej: K tomu "kodex
pro WL fotografy", ne jako zákon, ale věřím, že by to mnohým
napovědělo. Napadlo mě to také, ale po zkušenosti s komentáři tu a
poštou ve schránce, se tvoření něčeho podobného raději vyhnu. Existuje
nějaký Klub fotografů přírody, myslím, že by to bylo vhodné téma pro
ně.
oblak: Souhlas, určitě je lepší zájem o
přírodu než o televizi a PC, věřím že až na výjimky víme jak se máme
venku chovat!
Andrej
Este by som rad dodal, ze ked vyplasime loviacu volavku a ona preleti
na druhu starnu potoka, nic sa nedeje. Ked vyplasime srnku a ona
prebehne o 100m dalej, nic sa nedeje. Ale ked si niekto postavi kryt 2m
od hniezda a potom caka, kym si rodicovsky par prekona strach a ide
nakrmit mlade, tak to je nehorazne, tym uz v poriadku nie je. ten
"kodex pre WL" je dobry napad! malo by nieco take existovat...
Andrej
Myslim, ze
naozaj chybal clanok tohto typu! Je treba vsak dodat, ze nie je podla
mna pravdou, ze cim "starsi fotograf" tym ohladupnejsim. Staci
sa pozriet do kalendarov - chriastel na uplne odkrytom hniezde, tam
mociarnica s vystrihanou travickou pred hniezdom, ci zmateny buciak v
rozburanom hniezde...povacsinou ide o "skusenych
harcovnikov".Treba o tom hovorit, treba o tom pisat, treba v
prirode pouzivat hlavu! A hlavne treba mat na prvom mieste bezpecnost
zvierata (v kazdom vyvojovom stadiu)
oblak
naopak,
celkem se mi líbí že je zájem o přírodu, lepší než kdyby lidé trávili
čas u PC....takže tak.
oblak
Zdravím Vás,

článek je to zajímavý, taktéž podmínky se mění. Můj
dědeček (budiž mu země lehká) byl vášnivý a zapálený do ptáků a
motýlů....a často v těchto krajinách tábořil a přespával, což nyní není
možné, takže zákony hodně přitvrdily, což je dobře. Ohleduplní lidé by
měli být, blbci jsou všude, ať mají v ruce motorku, zrcadlo nebo
kompakt..
Tomáš
Je to jednoduché..v době kdy stála výbava pro
wildlife ohromné peníze ji měli jen opravdoví nadšenci..při dnešních
cenách je logické, že jich je stokrát více. A díky tomu, že se dnes ke
kvalitní výbavě dostane kdovíjaký moula to tak pak vypadá...(jak to tak
píšu, tak mi přijde, že to samé co jsem napsal, se dá napsat i o
silničních motorkách:-)) Můžem o tom polemizovat, ale to je tak vše.
Vždy se najde určité procento blbců. Ale i tak je tento článek užitečný,
protože vyvolá diskuzi a o to jde.
fil
Zdravím všechny Homo Panelacus a
jim podobné UP íky.Vyděšení kamzíci v Tatrách a chudáci ptáčci na
rybníčku prchající před mým better beamerem...Tak to mě fakt
dostalo.
Posím Vás lidi vzpamatujte se!!!
Tom
Vážení
zúčastnění, napadá mě taková myšlenka, která sice není samospasitelná,
ani u některých nic nevyřeší, ale někde se začít musí. Co takhle pro
začátek vypracovat něco jako " Kodex fotografa WL " názorů a
podnětů i v těchto příspěvcích je dost. Možná je to blbost a zbytečnost.
Možná.
Michal Soukup
Článek je to dobrý, v tom smyslu, že poukazuje ne jen na
etický problém při fotografování divoké zvěře. Očividně to pár lidí
podráždilo a chápou to jako útok. Osobně se nedomnívám, že by si tímto
způsobem Ondřej zajišťoval prostor pro sebe. Nemyslím, že by to
fungovalo. Někteří píšou, že je Ondřej arogantní a soudí tak asi podle
článků a několika nádherných fotografií ... lidi, lidi, zameťte si každý
před svým prahem. Zkuste si z toho vzít jen to, že je potřeba chovat se
vůči přírodě slušně. :)
pepíno: "strach o
korýtko", tak to mám naštěstí jinde, živí mě inženýrská geologie,
ale přeji si, aby jsme měli ve volném čase co fotit, s popsaným
přístupem tady toho moc nezůstane...
Štěpán: "se ze zákrytu
zvedne, zbalí a odchází....po mě potopa", to je přesně ono, také už
jsem to zažil.
pepíno
No nevím,
ale tato úvodní slova:
"...V posledních letech se díky výraznému
poklesu cen digitálních zrcadlovek a dlouhých teleobjektivů výrazně
rozšířila společnost „fotografů divokých zvířat“. Snímky ostrého
toporně stojícího ptáka na větvičce zahlcují český internet, lesem se
prohánějí maskovaná individua, na rybnících do sebe vrážejí fotografické
vory a před hnízdní dutinou vlh jsou rozloženy stanové
tábory...."
mi připadají skoro jako "strach z
konkurence či o korýtko".
S čím jsem se
ale setkal několikrát a co mi vážne dokáže nadzvednout, je když fotograf
dofotí a po té co se k místu plížil dvě hodiny se ze zákrytu zvedne,
zbalí a odchází....po mě potopa, co jsem chtěl, mám ....nazdar. To je na
ránu .....pardon.
Desirée
S článkem souhlasím, poukázal na to, co se v dnešní
době děje a to nejen ve fotografování. Vzpomínám si, jak se na
workshopu dravců diskutovalo na podobné téma... Mnozí lidé si hold
přestávají přírody vážit a když na to chce někdo poukázat, tak ho div
"neukamenují". Obdivuju tě Ondro, že o tom dokážeš takhle
otevřeně psát a ještě snášenlivě reaguješ na komentáře :-)
Těch problémů je víc... Podle
mne jde asi o to že ten kdo chce pořídit fotografii toho, či onoho, měl
by danné místo a fotografovaný druh (druhy, pokud jich je v místě víc)
dobře znát. Jejich místní návyky (nebo alespoň globální) chování v
případě zrazení atd. To je to co lovcům fotografie často chybí a s čím
se i já na svých výletech setkávám. Nejsem z daleka takový fotograf jako
ty. Ale než bych narušil ochranou zónu, tak raději nebudu mít kýženou
fotku. Ono s i přez to štěstí občas usměje.
Jirka
no, pravdivý článek na citlivé téma.
anonym
Ja naopak tvrdím že v mojom prípade fotografovanie
zachránilo život mnohým živočíchom.Bol som lovec ktorý lovil vždy a
všade druhy ktoré ste väčšina z vás nikdy ani len nevideli som ja mal
nalovené,ale odvtedy čo som prišiel na to že uloviť sa dá aj bez
výstrelu už som žiadne zviera nezabil a dodnes sa za svoju minulosť
hambím aj ked viem že už na tom nič nezmením
Zákon je určitě dobře míněný,
ale konkrétní problémy nemůže vyřešit. Pokud někdo nemá potřebnou
znalost chování a nároků zvířat a především dostatek zodpovědnosti a
úcty k přírodě, žádný zákaz nebo povolení to nevyřeší. Kdyby měl úředník
skutečně zodpovědně posoudit, jestli plánovaná „činnost“ fotografa
nebude zvířata rušit nad přijatelnou míru, musel by to posoudit přímo na
místě v terénu, a potom ještě dohlížet, jestli dohodnutá pravidla
fotograf dodržuje. To je samozřejmě v praxi nesmysl.
Může se stát, že ledabylý úředník povolí všechno,
přehnaně opatrný naopak zakáže i focení sýkorky ve vlastní zahradě.
Věřím, že většina fotografů nechce život zvířatům komplikovat nebo
dokonce ohrožovat, a chybu udělají hlavně z neznalosti. Myslím, že
pomůže především zdůrazňování toho, že fotka není to hlavní, že
hlavní je bezpečí a nerušený život zvířete. V tom mohou určitě pomoci
hlavně fotografové známí a respektovaní. Takto míněný jsem také pochopil
článek p.Prosického (na rozdíl od AOPK).
Řekl bych, že tento článek není o
Ondrovi, ale o úplně něčem jiném. A že o tom začal sám mluvit? Někdo
musel. Jen doufejme, že nepůjde jen o pouhý výkřik do tmy a případný
fotograf si v budoucnu na Ondrova slova vzpomene a odpustí si narušovat
přirozený klid v přírodě.
AOPK: Na několika místech zmiňuji, že
to je problém všech, tedy i můj, u mého komentáře 22.04.2009 (15:34)
jsem se to snažil v závěru jen trochu odlehčit. Věřím, že to tak většina
pochopila.
Pane Prosický, na Vaši
aroganci, která z článku jen vyzařuje a hlavně z odpovědi, jsem si
zvykl, jen mě překvapila. Pokud se rozhodnete napsat článek o této
problematice, a sám ji celkem běžně porušujete, a ještě si z toho
děláte legraci, to opravdu nechápu. Prohlížel jsem si Váš bohatý archiv
fotografií, ale na většině z nich musíte být hodně blízko, na to aby
jste je pořídil,určitě tedy by stálo za úvahu nejprve začít u sebe a
potom radit veřejnosti. Je to ale jen můj názor,nemusíte souhlasit.
Evžen Takač
Ahoj Ondro.
Tento článek tu opravdu chyběl.

Napsal si to velmi dobře a plně s tebou souhlasím.
Ešte dopĺňam: my
sme sa snažili zachovať aspoň akú tu ľudskú vzdialenosť. Skutočne,
niekedy je toto narúšanie prírody, spôsobené aj hrubo nesprávnou
technikou...
Marián Kulfan
www.photonature.sk
Článok je dobrý, je tiež dôkazom toho,
čoho sú niektorý ľudia schopný. Je veľmi dôležité pri fotografovaní
prírody myslieť hlavne na ňu.
Mám tiež podobnú skúsenosť s
rôznymi indivíduami, napríklad pri fotografovaní kamzíkov: Počas toho
ako sme ich fotografovali, samozrejme museli sme mať vybavené aj
povolenie, sa smerom k nim rútil jeden pán, očividne so širokoúhlym
objektívom. Asi každý si vie predstaviť ako musel ísť k tym chúďatám
blízko až tak že sa úplne vyplašili...
článek považuji za dobrý, upozorňující na
nově vznikající problém. Záleží na jedinci. Osobně si myslím že by bylo
ale pro ochranu druhů mnohem lepší lobovat jinde, v politice, dějí se
totiž mmohem hořší a zásadnější věci co naší přírodu ničí.. a nynější
zákony jsou směšné.
Celý problém je jednoduchý : je nás moc.
Tomáš
Ondřej: Je pravda, že to asi vidíte z jiného pohledu..z pohledu
člověka, kterému chodí destítky "blbých" dotazů a asi se dost
divíte co je kdo schopen vymyslet. Dokáži si to živě představit. Určitě
za to může i dnešní relativně dostupná technika, ale tak to není jen ve
fotografování.
Koukám, že jsi píchl do vosího hnízda, trochu
jsem čekal, že se tady něco podobného semele. Nechci vědět, co se Ti
sešlo a ještě sejde na mailu... Každopádně je dobře, že se o tom bude
diskutovat aspoň tady u Tebe, byť to asi schytáš ze všech stran. S
většinou myšlenek článku naprostou souhlasím, rozvířit vody
"fotografů přírody" bylo v tomto směru už na čase. Každý ať si
sáhne do vlastního svědomí...
Tomáš: Rozhodně jsem
nechtěl nikoho urážet, jestli to tak vyznělo, nebyl to záměr. Prostě mám
zkušenost, že starší fotografové jsou k přírodě ohleduplnější. Každý
týden dostávám desítky e-mailu s prosbou o radu od začínajících
fotografů a zejména v souvislosti s otázkami "jak se ke zvířeti
dostat" jsem už vyslechl ledacos. Naštěstí to vždy bylo ještě před
možnou tragédií...
Tomáš
pro AOPK: jsou lidské vlivy, které
mají daleko větší škodlivý vliv než nějací fotografové, pokud se chovají
slušně. Jako třeba bezohlednost dnešní doby...peníze až na prvním místě
a po nás potopa...pak to tak vypadá..a to nejen u nás (kácení pralesů,
atd.).
Mě na tom článku vadí jen snaha u urážení nováčku v této
oblasti focení. Nebo je někdo něco víc? Profíci na wildlife nikdy
nezačínali?
AOPK: Nič nie je biele ani
čierne. Na jednej strane sú gauneri čo im nezáleži na tom že ničia
prírodu a zasahuju do nej, na druhej strane tento koníček prispieva aj k
ochrane a poznávaniu prírody. Tak ako nedokážete zabrániť loviť
japonským rýbárom veľryby tak neustrážite vštkých "fotografov"
aby si prírodu nenávratne prispôsobovali foteni.Žijem od detstva v lese,
ale najviac som sa o prírode naučil pri snahe ju čo najlepšie zachytiť
objektívom mojho fotoaparátu. Vítam takéto články,je dobrý!
AOPK:
Jsem vděčný za každý názor, je dobře, že se o tom bude diskutovat.
Bohužel nejvíce na tom budu bitý já, "kážu vodu piju víno"
(nejraději Cabernet Sagvinon, Tarapaca, Chile)...
Vážený p. Prosický, musím uvést pár věcí
do jiné roviny pohledu. Vy všichni, fotografové, pozorovatelé,
myslivci a dokonce i někteří ochránci se chováte k přírodě, jak to říci
slušně, ...to ani nemohu. Ty Vaše udělátka na blesky, fotografování
druhů při hnízdění, při páření, to vše je hrubé narušení přirozenosti v
přírodě. Nechci kritizovat jen Vás, ale na Vaši fotkách je to vidět, bez
narušení to nelze vyfotit v žádném případě. Připadá mi,že kážete vodu a
pijete víno,ale neplatí to jen na Vás.
Anonym
To jsou
ale kecy :) Staci se podivat na fotky a je to jasny.
Nemyslím si, že zrovna já jsem ten pravý
pro podobná "kázání", jen jsem chtěl popsat pár zkušenosti,
které mi nebyli příjemné a přírodě také ne... navíc, viz závěr, ani já
nemám úplně čisté svědomí.
Ano, i přes pár špatných zkušeností si
myslím, že se naprostá většina lidí bez studia přírodních věd bude
chovat s rozumem. Myslím, že pro zachování toho, co tak rádi fotíme to
postačí.
Photomecan.eu
Ještě doplním, že jistý tón podobné nelibosti jsem zaregistroval i
zde..a pokud trpíte pocitem viny, že jste způsobil masivní nárůst zájmu
o focení WL, buďte v klidu..zas takové drama to není.
Hmmm. Předpokládám, že kdo fotografuje, má cit -
jak pro výtvarno tak i pro objekt svého zájmu. Ve svém oklí neznám
nikoho, kdo by devastoval přírodu pouze za účelem získání vytoužené
fotografie. Naopak ale znám pár fotografů, kteří se díky svým finančním
možnostem i nadšení začali považovat za jakési guru focení divoké (?)
přírody a dost nelibě nesou, že již nejsou privilegovanou skupinou, ke
které se vzhlíží.
Petr Podzemný
Zaplaťpánbůh za tento článek, tím spíš, že je
od Tebe...
Tomáš
Jen doplním
pro autora..ten začátek zní trochu posměšně (narážka na nováčky v
oblasti wildlife), ale budiž...Jinak pro ty případy co jste popsal si
myslím nemusím být špičkově vzdělaný ornitolog, ale stačí přemýšlet.
Věřím tomu, že i člověk kterého toto nezajímá, bude vědět, proč
nevysekávat rákosí cestou k hnízdu. To co popisujete není o neznalosti
foceného druhu, ale o demenci takového jedince.
pali hradisky | trpas.com
*
A jinak jen bych rád přidal ještě jeden důvod proč
při focení postupovat velice obezřetně. Kromě vlastního zásahu do života
druhu (a nejen ptáků!) a případné zničení snůšky, neukáznění fotografové
mohou také zapříčinit, že legislativa bude stále přísnější a její
vymáhání stále tvrdší což rozhodně asi nikdo nechce. Už tak je těch
omezení až dost...
Hezky napsané!
Škoda jen, že když jsi ty a
někteří tví kolegové byli před časem upozorněni, že fotografováním
chráněných druhů na hnízdišti porušujete zákon, tvrdili jste něco o
fanatistických ochranářích co pak v rezervacích sami pořádají mejdany a
o závisti nad povedenými fotografiemi na které se ochranáři nezmůžou...
:-(