Seznam ptáků světa

Na celém světě v současnosti žije okolo 9900 popsaných druhů ptáků. Některé druhy pomalinku vymírají, výjimkou ale není to, že se tu a tam nějaký nový druh k popsání objeví. Svůj podíl na tom mají aktuálně genetické analýzy. Z poddruhu je najednou druh, nebo z dlouho jasně udávaného nového druhu je jen nepatrně jiná forma druhu dříve popsaného. Přestože jsem od roku 2005 pozoroval a fotografoval téměř 1000 ptačí druhů, není jejich "sbírání" hlavní náplní mých cest.

Z publikace Soustava a české názvosloví ptáků světa (Hudec K., 2003)

Vysvětlivky

 WP Západní část Palearktické oblasti (západní Eurasie včetně  severní Afriky a Přední Asie)

 EP Východní část Palearktické oblasti (východní Eurasie včetně  Japonska a severní Číny)

 AF Etiopská (afrotropická) oblast (Afrika od Sahary k jihu  včetně okolí Rudého moře, Madagaskaru se sousedními ostrovy  a ostrovů Tristan da Cunha a svaté Heleny)

 OR Orientální oblast (jižní Asie včetně Himálaje, Filipín a  Sundských ostrovů po Wallaceovu linii mezi ostrovy Bali a  Lombok)

 AU Australská oblast (Austrálie včetně Sundských ostrovů  od Wallaceovy linie po východní pobřeží Nové Guineje a Nový  Zéland)

 PA Tichomořská oblast (ostrovy v Tichém oceáně včetně  Šalamounových ostrovů, Havajského souostroví a Galapág)

 NA Nearktická oblast (Severní Amerika na jih po Rio Grande)

 NT Neotropická oblast (Jižní a Střední Amerika, Antily)

 AN Antarktida

Poznámka k názvosloví: Česká jména jsou zpracována podle připravované publikace překladatelů "Soustava a jména ptáků světa", která by měla být standardem pro českou ornitologickou nomenklaturu. Vědecká jména, lišící se od jmen použitých v této knize, jsou uvedena v závorce, česká jména jsou rozdílným pojetím vědeckého názvosloví dotčena jen v málo případech.

 

Pštrosové Struthioniformes

1 Pštrosovití Struthionidae

Pštros dvouprstý Struthio camelus WP AF

Nanduové Rheiformes

2 Nanduovití Rheidae

Nandu pampový Rhea americana NT

Nandu Darwinův Pterocnemia pennata NT

Kasuárové Casuariiformes

3 Kasuárovití Casuariidae

Kasuár přílbový Casuarius casuarius AU

Kasuár Bennettův Casuarius bennetti AU

Kasuár jednolaločný Casuarius unappendiculatus AU

4 Emuovití Dromaiidae

Emu hnědý Dromaius novaehollandiae AU

Kiviové Apterygiformes

5 Kiviovití Apterygidae

Kivi hnědý Apteryx australis AU

Kivi malý Apteryx owenii .AU

Kivi skvrnitý Apteryx haastii AU

Tinamy Tinamiformes

6 Tinamovití Tinamidae

Tinama tao Tinamus tao NT

Tinama samotářská Tinamus solitarius .NT

Tinama černá Tinamus osgoodi .NT

Tinama větší Tinamus major NT

Tinama tečkovaná Tinamus guttatus NT

Tinama horská Nothocercus bonapartei NT

Tinama bronzovoprsá Nothocercus julius NT

Tinama černohlavá Nothocercus nigrocapillus NT

Tinama hnědá Crypturellus cinereus NT

Tinama Berlepschova Crypturellus berlepschi NT

Tinama malá Crypturellus soui NT

Tinama tepuová Crypturellus ptaritepui NT

Tinama lesní Crypturellus obsoletus NT

Tinama vlnkovaná Crypturellus undulatus NT

Tinama světlobrvá Crypturellus transfasciatus NT

Tinama brazilská Crypturellus strigulosus NT

Tinama šedonohá Crypturellus duidae NT

Tinama rudonohá Crypturellus erythropus NT

Tinama žlutonohá Crypturellus noctivagus .NT

Tinama černotemenná Crypturellus atrocapillus NT

Tinama skořicová Crypturellus cinnamomeus NT

Tinama středoamerická Crypturellus boucardi NT

Tinama kolumbijská Crypturellus kerriae NT

Tinama měnivá Crypturellus variegatus NT

Tinama krátkozobá Crypturellus brevirostris NT

Tinama Bartlettova Crypturellus bartletti NT

Tinama malozobá Crypturellus parvirostris NT

Tinama páskovaná Crypturellus casiquiare NT

Tinama tataupa Crypturellus tataupa NT

Tinama inambu Rhynchotus rufescens NT

Tinama Taczanowského Nothoprocta taczanowskii .NT

Tinama Kalinowského Nothoprocta kalinowskii .NT

Tinama ozdobná Nothoprocta ornata NT

Tinama koroptví Nothoprocta perdicaria NT

Tinama pokřovní Nothoprocta cinerascens NT

Tinama andská Nothoprocta pentlandii NT

Tinama křivozobá Nothoprocta curvirostris NT

Tinama pastvinná Nothura boraquira NT

Tinama menší Nothura minor .NT

Tinama Darwinova Nothura darwinii NT

Tinama skvrnitá Nothura maculosa NT

Tinama drobná Taoniscus nanus NT

Tinama přílbová Eudromia elegans NT

Tinama chocholatá Eudromia formosa NT

Tinama náhorní Tinamotis pentlandii NT

Tinama patagonská Tinamotis ingoufi NT

Tučňáci Sphenisciformes

7 Tučňákovití Spheniscidae

Tučňák patagonský Aptenodytes patagonicus NT

Tučňák císařský Aptenodytes forsteri AN

Tučňák oslí Pygoscelis papua NT

Tučňák kroužkový Pygoscelis adeliae AN

Tučňák uzdičkový Pygoscelis antarctica AN

Tučňák novozélandský Eudyptes pachyrhynchus AU

Tučňák snarský Eudyptes robustus AU

Tučňák Sclaterův Eudyptes sclateri AU

Tučňák skalní Eudyptes chrysocome AF AU NT

Tučňák královský Eudyptes schlegeli AU

Tučňák žlutorohý Eudyptes chrysolophus NT

Tučňák žlutooký Megadyptes antipodes .AU

Tučňák nejmenší Eudyptula minor AU

Tučňák bělopásý Eudyptula albosignata AU

Tučňák brýlový Spheniscus demersus .AF

Tučňák Humboldtův Spheniscus humboldti .NT

Tučňák magellanský Spheniscus magellanicus NT

Tučňák galapážský Spheniscus mendiculus NT

Potáplice Gaviiformes

8 Potáplicovití Gaviidae

Potáplice malá Gavia stellata WP EP NA

Potáplice severní Gavia arctica WP EP

Potáplice pacifická Gavia pacifica NA (G. arctica p.)

Potáplice lední Gavia immer WP NA

Potáplice žlutozobá Gavia adamsii EP NA

Potápky Podicipediformes

9 Potápkovití Podicipedidae

Potápka malá Tachybaptus ruficollis WP EP AF

Potápka australská Tachybaptus novaeholladiae AU

Potápka madagaskarská Tachybaptus pelzelnii .AF

Potápka skořicovohrdlá Tachybaptus rufolavatus .AF

Potápka šedá Podilymbus podiceps NT

Potápka obrovská Podilymbus gigas .NT

Potápka Rollandova Rollandia roland NT

Potápka krátkokřídlá Rollandia micropterum NT

Potápka velká Podiceps major NT

Potápka šedohlavá Podiceps policephalus AU

Potápka novozélandská Podiceps rufopectus AU

Potápka nejmenší Podiceps dominicus NA NT

Potápka rudokrká Podiceps grisegena WP EP NA

Potápka roháč Podiceps cristatus WP EP AF

Potápka žlutorohá Podiceps auritus WP EP NA

Potápka černokrká Podiceps nigricollis WP AF NA

Potápka stříbřitá Podiceps occipitalis NT

Potápka Taczanowského Podiceps taczanowskii .NT

Potápka chocholatá Podiceps gallardoi .NT

Potápka západní Aechmophorus occidentalis NA

Potápka mexická Aechmophorus clarkii NT

Trubkonosí Procellariiformes

10 Albatrosovití Diomedeidae

Albatros stěhovavý Diomedea exulans AF AU NT

Albatros královský Diomedea epomophora AU NT

Albatros galapážský Diomedea irrorata NT

Albatros bělohřbetý Diomedea albatrus .PA

Albatros černonohý Diomedea nigripes PA

Albatros laysanský Diomedea immutabilis PA

Albatros černobrvý Diomedea melanophris AF AU NT

Albatros Bullerův Diomedea bulleri AU

Albatros amsterdamský Diomedea amsterdamensis .AF

Albatros bělohlavý Diomedea cauta AU

Albatros žlutozobý Diomedea chlororhynchos AF AU NT

Albatros šedohlavý Diomedea chrysostoma AF AU NT

Albatros hnědý Phoebetria fusca AF AU

Albatros světlohřbetý Phoebetria palpebrata AF AU NT

11 Buřňákovití Procellariidae

Buřňák obrovský Macronectes giganteus AF AU

Buřňák Hallův Macronectes halli AF AU NT

Buřňák lední Fulmarus glacialis WP NA

Buřňák jižní Fulmarus glacialoides AU NT

Buřňák antarktický Thalassoica antartica AN

Buřňák kapský Daption capense AF AU NT AN

Buřňák sněžní Pagodroma nivea AN

Buřňák krátkozobý Lugensa brevirostris AF AU

Buřňák dlouhokřídlý Pterodroma macroptera AF AU

Buřňák černý Pterodroma aterrima .AF

Buřňák bělohlavý Pterodroma lessonii AF AU NT

Buřňák černotemenný Pterodroma hasitata .NA NT

Buřňák bermudský Pterodroma cahow .NT (P. hasitata c.)

Buřňák bělobřichý Pterodroma incerta .AF NT

Buřňák šalamounský Pterodroma becki PA

Buřňák bílý Pterodroma alba AU PA

Buřňák skvrnitý Pterodroma inexpectata AU PA

Buřňák hnědohlavý Pterodroma solandri AU PA

Buřňák Murphyův Pterodroma ultima PA

Buřňák proměnlivý Pterodroma neglecta AU PA NT

Buřňák taiko Pterodroma magentae .AU

Buřňák trinidadský Pterodroma arminjoniana AF NT

Buřňák tonžský Pterodroma heraldica AU PA

Buřňák kadeřavý Pterodroma mollis AF AU NT

Buřňák kapverdský Pterodroma feae .WP

Buřňák madeirský Pterodroma madeira .WP

Buřňák réunionský Pterodroma baraui AF

Buřňák havajský Pterodroma phaeopygia .PA

Buřňák bělohrdlý Pterodroma externa AU PA NT

Buřňák kermadecký Pterodroma cervicalis AU

Buřňák Cookův Pterodroma cookii .PA

Buřňák fernandézský Pterodroma defilippiana .NT

Buřňák bělokřídlý Pterodroma leucoptera AU PA

Buřňák pestrý Pterodroma brevipes AU PA

Buřňák boninský Pterodroma hypoleuca EP PA

Buřňák černoocasý Pterodroma nigripennis AU PA

Buřňák chathamský Pterodroma axillaris .AU

Buřňák dlouhozobý Pterodroma longirostris PA NT

Buřňák Pycroftův Pterodroma pycrofti .AU

Buřňák Macgillivrayův Pseudobulweria macgillivrayi .PA

Buřňák ozdobný Pseudobulweria rostrata AU PA

Buřňák modravý Halobaena caerulea AF AU NT

Buřňák širokozobý Pachyptila vittata AF AU

Buřňák Salvinův Pachyptila salvini AF AU

Buřňák holubí Pachyptila desolata AU NT

Buřňák útlozobý Pachyptila belcheri AU NT

Buřňák světlý Pachyptila turtur AF AU NT

Buřňák hrubozobý Pachyptila crassirostris AU

Buřňák Bulwerův Bulweria bulwerii AF AU PA NT

Buřňák arabský Bulweria fallax AF

Buřňák popelavý Procellaria cinerea AF AU NT

Buřňák bělobradý Procellaria aequinoctialis AF AU NT

Buřňák Parkinsonův Procellaria parkinsoni .AU

Buřňák novozélandský Procellaria westlandica .AU PA

Buřňák bělolící Calonectris leucomelas EP PA

Buřňák šedý Calonectris diomedea WP AF NA NT

Buřňák růžovonohý Puffinus creatopus .PA NT

Buřňák světlonohý Puffinus carneipes AU PA

Buřňák velký Puffinus gravis WP AF NT

Buřňák klínoocasý Puffinus pacificus AF AU

Buřňák šedohřbetý Puffinus bulleri AU

Buřňák temný Puffinus griseus AU PA NT

Buřňák tenkozobý Puffinus tenuirostris AU PA

Buřňák Heinrothův Puffinus heinrothi .AU

Buřňák tropický Puffinus nativitatis PA

Buřňák severní Puffinus puffinus WP NA

Buřňák třepetavý Puffinus gavia AU

Buřňák Huttonův Puffinus huttoni AU

Buřňák černobřichý Puffinus opisthomelas NA (P. puffinus o.)

Buřňák ouškatý Puffinus auricularis .PA NA

Buřňák menší Puffinus assimilis WP AF AU PA

Buřňák tmavohřbetý Puffinus lherminieri AF AU PA NT

12 Buřňáčkovití Hydrobatidae

Buřňáček americký Oceanites oceanicus NT AN

Buřňáček štíhlý Oceanites gracilis NT

Buřňáček šedohřbetý Garrodia nereis AF AU NT

Buřňáček běločelý Pelagodroma marina WP AF AU

Buřňáček bělobřichý Fregetta grallaria AF AU NT

Buřňáček černobřichý Fregetta tropica AF AU NT

Buřňáček bělohrdlý Nesofregetta fuliginosa AU PA

Buřňáček malý Hydrobates pelagicus WP

Buřňáček nejmenší Halocyptena microsoma NA

Buřňáček galapážský Oceanodroma tethys NA NT

Buřňáček madeirský Oceanodroma castro AF PA

Buřňáček bělavý Oceanodroma leucorhoa WP EP PA NA

Buřňáček Markhamův Oceanodroma markhami .NA NT

Buřňáček Tristramův Oceanodroma tristrami AU PA

Buřňáček vlaštovčí Oceanodroma monorhis EP

Buřňáček popelavý Oceanodroma homochroa NA

Buřňáček kroužkový Oceanodroma hornbyi .NT

Buřňáček šedý Oceanodroma furcata PA NA

Buřňáček tmavý Oceanodroma melania NA

13 Buřníkovití Pelecanoididae

Buřník Garnotův Pelecanoides garnotii .NT

Buřník magellanský Pelecanoides magellani NT

Buřník georgijský Pelecanoides georgicus AN AU NT

Buřník antarktický Pelecanoides urinatrix AF AU NT

Veslonozí Pelecaniformes

14 Faetonovití Phaethontidae

Faeton červenozobý Phaethon aethereus AF OR NT

Faeton červenoocasý Phaethon rubricauda EP AF AU PA

Faeton běloocasý Phaethon lepturus AF AUPA NT

15 Pelikánovití Pelecanidae

Pelikán bílý Pelecanus onocrotalus WP AF

Pelikán menší Pelecanus roseus EP OR

Pelikán africký Pelecanus rufescens AF

Pelikán skvrnozobý Pelecanus philippensis .OR

Pelikán kadeřavý Pelecanus crispus .OR

Pelikán australský Pelecanus conspicillatus AU

Pelikán severoamerický Pelecanus erythrorhynchos NA

Pelikán hnědý Pelecanus occidentalis NA NT

16 Terejovití Sulidae

Terej bílý Morus bassanus WP NA (Sula b-na)

Terej jihoafrický Morus capensis AF

Terej australský Morus serrator AU

Terej Abbottův Papasula abbotti .OR (Sula a.)

Terej modronohý Sula nebouxii NT

Terej guanový Sula variegata NT

Terej maskový Sula dactylatra AF OR PA NT

Terej červenonohý Sula sula AF OR AU PA NT

Terej žlutonohý Sula leucogaster AF OR AU NT

17 Kormoránovití Phalacrocoracidae

Kormorán ušatý Phalacrocorax auritus NA

Kormorán neotropický Phalacrocorax olivaceus NT

Kormorán australský Phalacrocorax sulcirostris AU

Kormorán velký Phalacrocorax carbo WP EP AF OR AU

Kormorán běloprsý Phalacrocorax lucidus AF (P. carbo l.)

Kormorán indomalajský Phalacrocorax fuscicollis OR

Kormorán jihoafrický Phalacrocorax capensis AF

Kormorán arabský Phalacrocorax nigrogularis OR

Kormorán pobřežní Phalacrocorax neglectus AF

Kormorán japonský Phalacrocorax capillatus EP

Kormorán západní Phalacrocorax penicillatus NA

Kormorán chocholatý Phalacrocorax aristotelis WP

Kormorán mořský Phalacrocorax pelagicus EP NA

Kormorán červenolící Phalacrocorax urile EP NA

Kormorán skalní Phalacrocorax magellanicus NT

Kormorán guanový Phalacrocorax bougainvillei NT

Kormorán žlutonohý Phalacrocorax featherstoni AU

Kormorán Gmelinův Phalacrocorax varius AU

Kormorán tasmanský Phalacrocorax fuscescens AU

Kormorán bradavičnatý Phalacrocorax carunculatus .AU

Kormorán campbellský Phalacrocorax campbelli AU

Kormorán kerguelenský Phalacrocorax verrucosus AF

Kormorán rudonohý Phalacrocorax gaimardi NT

Kormorán novozélandský Phalacrocorax punctatus AU

Kormorán císařský Phalacrocorax atriceps AF NT

Kormorán jižní Phalacrocorax georgianus NT

Kormorán falklandský Phalacrocorax albiventer NT

Kormorán černobílý Phalacrocorax melanoleucos AU

Kormorán dlouhoocasý Phalacrocorax africanus AF

Kormorán černý Phalacrocorax coronatus AF

Kormorán menší Phalacrocorax niger OR

Kormorán malý Phalacrocorax pygmeus .WP

Kormorán galapážský Nannopterum harrisi .NT

18 Anhingovití Anhingidae

Anhinga africká Anhinga rufa AF (A. melanogaster r.)

Anhinga rezavá Anhinga melanogaster OR

Anhinga australská Anhinga novaehollandiae AU (A. melanogaster  n.)

Anhinga americká Anhinga anhinga NA NT

19 Fregatkovití Fregatidae

Fregatka ascensionská Fregata aquila .AF

Fregatka Andrewsova Fregata andrewsi .OR

Fregatka vznešená Fregata magnificens NT

Fregatka obecná Fregata minor OR AU PA

Fregatka malá Fregata ariel OR AU PA

Brodiví Ciconiiformes

20 Volavkovití Ardeidae

Volavka hvízdavá Syrigma sibilatrix NT

Volavka černohlavá Pilherodius pileatus NT

Volavka popelavá Ardea cinerea WP EP AF OR

Volavka velká Ardea herodias NA NT

Volavka jihoamerická Ardea cocoi NT

Volavka bělokrká Ardea pacifica AU

Volavka africká Ardea melanocephala AF

Volavka madagaskarská Ardea humbloti .AF

Volavka císařská Ardea imperialis .OR

Volavka snědá Ardea sumatrana OR AU

Volavka obrovská Ardea goliath AF

Volavka červená Ardea purpurea WP AF OR

Volavka bílá Egretta alba WP EP AF OR NA NT

Volavka červenavá Egretta rufescens NA NT (Hydranassa r.)

Volavka dvoubarvá Egretta picata AU

Volavka rudohrdlá Egretta vinaceigula .AF

Volavka černá Egretta ardesiaca AF

Volavka tříbarvá Egretta tricolor NA NT (Hydranassa t.)

Volavka prostřední Egretta intermedia AF OR AU

Volavka bělolící Egretta novaehollandiae AU

Volavka modrošedá Egretta caerulea NA NT (Hydranassa c.)

Volavka bělostná Egretta thula NA NT

Volavka stříbřitá Egretta garzetta WP EP AF OR AU

Volavka žlutozobá Egretta eulophotes .OR

Volavka pobřežní Egretta sacra OR AU

Volavka rusohlavá Bubulcus ibis WP AF NA NT

Volavka vlasatá Ardeola ralloides WP AF

Volavka hnědohřbetá Ardeola grayii OR

Volavka čínská Ardeola bacchus OR

Volavka nádherná Ardeola speciosa OR

Volavka modrozobá Ardeola idae AF

Volavka hnědobřichá Ardeola rufiventris AF

Volavka proměnlivá Butorides striatus EP AF OR AU NA NT

Volavka agami Agamia agami NT

Kvakoš žlutočelý Nycticorax violaceus NA NT

Kvakoš noční Nycticorax nycticorax WP EP AF OR NA NT

Kvakoš rezavý Nycticorax caledonicus OR AU

Kvakoš africký Nycticorax leuconotus AF

Kvakoš podivuhodný Gorsachius magnificus .OR

Kvakoš japonský Gorsachius goisagi .EP

Kvakoš indomalajský Gorsachius melanolophus OR

Kvakoš člunozobý Cochlearius cochlearius NT

Bukač středoamerický Tigrisoma mexicanum NT

Bukač proužkovaný Tigrisoma fasciatum NA

Bukač červenavý Tigrisoma lineatum NT

Bukač novoguinejský Zonerodius heliosylus AU

Bukač západoafrický Tigriornis leucolophus AF

Bukáček vlnkovaný Zebrilus undulatus .NT

Bukáček pruhohřbetý Ixobrychus involucris NT

Bukáček bažinný Ixobrychus exilis NA NT

Bukáček malý Ixobrychus minutus WP EP AF OR AU

Bukáček žlutonohý Ixobrychus sinensis EP OR

Bukáček východní Ixobrychus eurhythmus EP OR

Bukáček skořicový Ixobrychus cinnamomeus OR

Bukáček trpasličí Ixobrychus sturmii /Ardeirallus s./ AF

Bukáček černý Ixobrychus flavicollis OR AU

Bukač neotropický Botaurus pinnatus NA NT

Bukač severoamerický Botaurus lentiginosus NA NT

Bukač velký Botaurus stellaris WP EP AF

Bukač australský Botaurus poiciloptilus AU

21 Kladivoušovití Scopidae

Kladivouš africký Scopus umbretta AF

22 Člunozobcovití Balaenicipidae

Člunozobec africký Balaeniceps rex .AF

23 Čápovití Ciconiidae

Nesyt lesní Mycteria americana NA NT

Nesyt bílý Mycteria cinerea .OR

Nesyt africký Mycteria ibis AF

Nesyt indomalajský Mycteria leucocephala OR

Zejozob asijský Anastomus oscitans OR

Zejozob africký Anastomus lamelligerus AF

Komentáře ke článku

(1 příspěvků)
Přidat komentář

Přidat komentář

amonym
chtel bych upozornit na chybu že máte pod čeledí jestřábovití napsané zastupce čeledě jestřábovitých i sokolovitých